Wyniki konkursu Best Paper

Wśród 44 nagrodzonych publikacji w konkursie Best Paper, znalazło się aż 10 opublikowanych z udziałem pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

Konkurs Best Paper ma na celu wyłonić najlepsze artykuły naukowe opublikowane w czasopismach, w danym roku, przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej.

Program finansowany jest ze środków projektu "Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza", realizowanego na Politechnice Warszawskiej. 

Wyniku konkursu znajdują się pod adresem:
https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2021/Wyniki-II-edycji-konkursu-Best-Paper

Lista nagrodzonych publikacji opublikowanych z udziałem pracowników i doktorantów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa:

L.p. Autorzy Tytuł artykułu Link Czasopismo
1 Marek Wojtyra
Marcin Pękal
Janusz Frączek
Utilization of the Moore-Penrose inverse in the modeling of overconstrained mechanisms with frictionless and frictional joints https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094114X20302202 Mechanism and Machine Theory
2 Arkadiusz Szczęśniak
Jarosław Milewski
Łukasz Szabłowski
Wojciech Bujalski
Olaf Dybiński
Dynamic model of a molten carbonate fuel cell 1 kW stack https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220305491 Energy
3 Tadeusz Skoczkowski
Elena Verdolini
Sławomir Bielecki
Max Kochański
Katarzyna Korczak
Arkadiusz Węglarz
Technology innovation system analysis of decarbonisation options in the EU steel industry https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544220317965 Energy
4 Rafał Rogóż
Łukasz Jan Kapusta
Jakub Bachanek
Joseph Vankan
Andrzej Teodorczyk
Improved urea-water solution spray model for simulations of selective catalytic reduction systems https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119308238 Renewable and Sustainable Energy Reviews
5 Eeshu Raaj
 Saasthaa Arumuga
 Kumar Mihir
 Kiritbhai Pancholi
Piotr Darnowski
Aleksandra Dzido
Neutronic performance of a thorium based mixed oxide fuel in a burner sodium-cooled fast reactor https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036054422031851X?via%3Dihub#! Energy
6 Niranjan Miganakallu
Zhuyong Yang
Rafał Rogóż
Łukasz Jan Kapusta
Cord Christensen
Sam Barros
Jeffrey Naber
Effect of water - methanol blends on engine performance at borderline knock conditions in gasoline direct injection engines https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261920302622 Applied Energy
7 Piotr Łapka
Adrian Ciepliński
Artur Rusowicz
Numerical model and analysis of heat transfer during microjets array impingement https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220309865 Energy
8 Rafał Laskowski
Adam Smyk
Artur Rusowicz
Andrzej Grzebielec
A useful formulas to describe the performance of a steam condenser in off-design conditions https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220310173?via%3Dihub Energy
9 Łukasz Jan Kapusta
Chen Shuang
Marcus Aldén
Zhongshan Li
Structures of inverse jet flames stabilized on a coaxial burner https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544219324521 Energy
10 Stanisław Gepner
Nikesh Yadav
Jacek Szumbarski
Secondary flows in a longitudinally grooved channel and enhancement of diffusive transport https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931019350513 International Journal of Heat and Mass Transfer