Wyniku konkursu na pracę inżynierską

W pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską z zakresu działalności GE Power Sp. z o.o., Engineering Innovation Center obronioną na naszym Wydziale, komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów: inż. Michała Milczarskiego oraz inż. Dominika Santarka.

Komisja oceniająca nadesłane zgłoszenia pod uwagę wzięła następujące kryteria merytoryczne:

  • innowacyjność poruszonej problematyki;
  • trafność doboru oprogramowania inżynierskiego wykorzystanego w pracy dyplomowej;
  • potencjał wdrożeniowy poruszonej tematyki /opracowanego rozwiązania;
  • staranność edytorską, poziom językowy i przejrzystość pracy.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 2 października podczas wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2023/24.

Wyniki_konkurs 2023