Zakończenie studiów podwójnego dyplomowania na Politechnice Kijowskiej

W dniu 12 października 2021 w Kijowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom, którzy ukończyli studia magisterskie podwójnego dyplomowania "Energetyka Nowej Generacji" finansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Studia ENG prowadzone były od września 2019 do marca 2021 przez Politechnikę Warszawską oraz Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy (Politechnikę Kijowską) i odpowiadały na potrzeby modyfikacji programów nauczania energetyki oraz modernizację sektora energetyki w Polsce i na Ukrainie. Celem projektu była intensyfikacja współpracy naukowej i dydaktycznej, wymiana doświadczeń – edukacja na kierunkach energetycznych oraz wymiana doświadczeń związanych z sektorem energetycznym danego kraju, jak również zastosowanie nowoczesnych systemów ICT (systemy projektowania 3D, symulatory procesu, systemy sterowania) oraz zwiększenie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów.

W pierwotnym założeniu, w każdej uczelni miał być realizowany jeden semestr studiów, jednak z uwagi na pandemię COVID-19, forma nauczania została zmieniona na zdalną. Studia do tej pory ukończyło 16 studentów – 11 z Politechniki Warszawskiej, 5 z Politechniki Kijowskiej, czego potwierdzeniem było otrzymanie podwójnego dyplomu obu Uczelni.

Prowadzenie wspólnych studiów było kontynuacją wieloletniej współpracy Politechniki Warszawskiej oraz Kijowskiej i pozwoliło na zdobycie kolejnych doświadczeń oraz zaplanowanie przyszłej współpracy naukowo badawczej.

1
2
3
Zdjęcie 1. Koordynatorzy Projektu Prof. K. Świrski (Politechnika Warszawska) i Prof. S. Denisiuk (Politechnika Kijowska) oraz absolwenci studiów ENG Zdjęcie 2. Koordynatorzy Projektu Prof. K. Świrski (Politechnika Warszawska) i Prof. S. Denisiuk (Politechnika Kijowska) absolwenci studiów ENG  oraz kadra naukowa (Politechnika Kijowska) zaangażowana w projekt Zdjęcie 3. Absolwenci studiów ENG  z Politechniki Kijowskiej