mgr inż. Paweł Domitr

Metodyka wykonywania obliczeń najlepszego szacowania wraz z oceną niepewności na podstawie metod wstecznej kwantyfikacji niepewności