mgr inż. Paweł Trawiński

Analityczno-aproksymacyjny model matematyczny bloku gazowo-parowego dla celów diagnostyczno-ewaluacyjnych