mgr inż. Marek Stepnowski

Lokalizacja uszkodzeń powierzchni za pomocą metody tomografii rezystancyjnej w cienkich warstwach grafenowych/grafitowych