mgr inż. Piotr Wądołowski

Modele MES zespoleń kość-stabilizator i ich zastosowanie w projektowaniu połączeń płytkowych żuchwy