MEiL Connect. Student-pracodawca. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

W ślad za podpisanym porozumieniem o współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, w dniu 19 kwietnia 2024 w godz. 10:15-12:00 (piątek) w sali 105 ITC odbędzie się spotkanie z ekspertami PKBWL.

Wydarzenie poświęcone będzie metodyce pracy PKBWL podczas badania wypadku lotniczego. PKBWL reprezentować będą Panowie: Krzysztof Błasiak – członek Komisji oraz Bartłomiej Czerkowski – sekretarz Komisji.

Na spotkanie obowiązują zapisy: https://tiny.pl/cn5wk

pkbwl