Akredytacje międzynarodowe

Akredytacja sieci Pegasus

Partnership of a European Group of Aeronautics & Space UniversitieS

logo pegasus

Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT)

Akredytacja jednoznaczna z uzyskaniem europejskiego certyfikatu jakości kształcenia EUR-ACE (European Accredited Engineer Label) – międzynarodowej organizacji ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education):

  • Kierunek Energetyka - przyznana w dniu 12.06.2015 na okres od roku akademickiego 2014/2015 do 2019/2020 (obecnie na etapie reakredytacji)
  • Kierunek Automatyka i Robotyka - przyznana w dniu 21.10.2016 na okres od roku akademickiego 2016/2017 do 2021/2022
  • Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka - przyznana w kwietniu 2020r. na okres od 24.04.2020 do 23.04.2025
  • Kierunek Mechanika i Projektowanie Maszyn - przyznana w kwietniu 2020r. na okres od 24.04.2020 do 23.04.2025
LiK Bachelor -2020-2025
LiK Master -2020-2025
MiPM Bachelor -2020-2025
MiPM Master - 2020-2025