Studia doktoranckie

Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

Instytut Techniki Cieplnej
 ul. Nowowiejska 21/25 pok. 307a
 telefon: 22 234 52 26, 22 825 02 41
 e-mail: andrzej.teodorczyk@pw.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich

Mgr Justyna Misiejuk

Instytut Techniki Cieplnej PW,
ul. Nowowiejska 21/25 pokój 206
telefon: 22 234 52 47
e-mail: justyna.misiejuk@pw.edu.plobrony.doktorskie.meil@pw.edu.pl

Godziny przyjęć: 9:00-10:30 oraz 13:30-15:00

Od 1 października 2022 r. w Politechnice Warszawskiej funkcjonuje jedna Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej, utworzona została Zarządzeniem Rektora PW nr 120/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.sd.pw.edu.pl/