Akademia 3D projektowanie i druk 3D

Organizator

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Adres

Instytut  Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Sekretariat studiów:
p. Grażyna Kanarek
zpk.meil@pw.edu.pl
tel. 22 234 75 12

Kierownik studiów
dr inż. Mateusz Papis
mateusz.papis@pw.edu.pl

Opis studiów

„Akademia 3D – projektowanie i druk 3D” to innowacyjne, jedne z pierwszych tego typu w Polsce studia, poświęcone dynamicznie rozwijającej się technologii, jaką jest druk 3D. Studia są prowadzone przez najlepszych wykładowców Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz praktyków projektowania i wytwarzania 3D. Studia zakończą się projektem, w którym każdy absolwent zaplanuje oraz zrealizuje kompletny proces produkcyjny z wykorzystaniem druku 3D – od idei, poprzez model wirtualny, analizy numeryczne, wytworzenie z użyciem specjalistycznych drukarek 3D, aż po obróbkę i prezentację produktu.

Druk 3D jest zaliczany do jednej z najbardziej perspektywicznych technologii dzisiejszego świata. Znajduje swoje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie naszego życia – od medycyny i biomechaniki, poprzez takie branże jak: motoryzacja, lotnictwo, produkcja filmowa, aż po sztukę, jubilerstwo, produkcję mebli i modę. W Polsce zainteresowanie drukiem 3D od kilku lat rośnie – firmy poszukują nowych rozwiązań w tym obszarze. Aby skutecznie wykorzystywać możliwości, jakie daje druk 3D, pojawia się potrzeba profesjonalnej edukacji obecnych i przyszłych pracowników oraz przedsiębiorców zajmujących się tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną.

Współczesny rynek pracy oraz środowisko biznesowe wyjątkowo doceniają osoby mogące pochwalić się umiejętnościami w obszarze nowoczesnych technologii; szczególnie takich, które –  jak druk 3D – znajdują coraz częstsze zastosowanie w biznesie. Studia „Akademia 3D – projektowanie i druk 3D” pozwolą uczestnikowi zdobyć specjalistyczną, teoretyczną i praktyczną, wiedzę z tego obszaru, która będzie nie tylko niezaprzeczalną  przewagą konkurencyjną na rynku pracy w wielu branżach, lecz także przyszłościowym pomysłem na biznes.

Projekt końcowy, który będzie obejmował kompletny proces produkcyjny z wykorzystaniem druku 3D, będzie stanowił wartościowy element portfolio, który zainteresuje zarówno potencjalnego pracodawcę, jak i klienta.

Plan studiów:

Semestr 1 Forma zajęć i liczba godzin
Wykład Laboratoria
Rynek technologii wytwarzania przyrostowego 24
Podstawy fotogrametrii 24
Zaawansowane modelowanie bryłowe 24
Wytwarzanie 3D   24
Budowa i eksploatacja drukarek 3D 24

Łączna liczba godzin: 120

Semestr 2 Forma zajęć i liczba godzin
Laboratoria Projekt
Zaawansowane modelowanie siatkowe 24
Wytwarzanie 3D 24
Budowa i eksploatacja drukarek 3D 24
Wytrzymałość materiałów 24
Praca końcowa 6

Łączna liczba godzin: 102

Po ukończeniu studiów absolwent:

  • będzie potrafił wykorzystać różne metody pozyskiwania modeli do druku 3D, tj. zaawansowane modelowanie 3D w kilku wybranych programach CAD czy skanowanie 3D,
  • zdobędzie szczegółową wiedzę dotyczącą zasad projektowania ukierunkowanego na wytwarzanie metodami przyrostowymi,
  • pozna zasady budowy i programowania najnowocześniejszych drukarek 3D,
  • będzie umiał dobrać odpowiedni rodzaj materiału i parametry wytwarzania, tak by uzyskać detal określonej dokładności oraz założonych właściwościach fizycznych i chemicznych,
  • będzie potrafił zaplanować i zrealizować kompletny proces produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi CAD/CAM/CAE oraz użyciem nowoczesnych drukarek 3D, łącznie z obróbką i prezentacją produktu.

Czas trwania

2 semestry (14 dwudniowych zjazdów: sobota, niedziela).
222 godziny dydaktyczne (w tym 198 laboratoryjnych i projektowych).
Rozpoczęcie zajęć planowane jest w drugiej połowie października.

Zasady naboru

Rejestracja za pośrednictwem formularza: https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zarejestrowaniu wypełniony formularz należy wydrukować i odręcznie uzupełnić o wymagane brakujące informacje. Na odwrocie wydrukowanego formularza należy wpisać:

  • kto wnosi opłatę za studia (uczestnik czy firma; jeśli firma, to należy podać jej nazwę, adres i NIP)
  • w ilu ratach będzie wnoszona opłata (w jednej czy w dwóch).

Wypełniony formularz wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów należy przesłać do 30 września pod adres:

Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24, 00-665 WARSZAWA
z dopiskiem "Studia podyplomowe Akademia 3D".

Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia oraz podpisaniu umowy, co nastąpi na początku października.

Termin zgłoszeń

  • 15.09

Opłaty

  • 9 500 zł (z możliwością rozłożenia na raty)

Dodatkowych informacji udzielają