Plan zajęć

Semestr zimowy 2019/2020

Studia stacjonarne (dzienne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 1 (82,74 kB, 20/09/2019 13:49)
 
application/pdf Semestr 3 (76,96 kB, 20/09/2019 13:49)
 
application/pdf Semestr 5 (80,06 kB, 20/09/2019 13:49)
 
application/pdf Semestr 7 (79,55 kB, 20/09/2019 13:49)
 
application/pdf Mechatronika obieralne (zima) (59,21 kB, 25/09/2019 14:32)
Studia stacjonarne (dzienne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 2 (mgr) (70,44 kB, 20/09/2019 13:49)
Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 1 3 (zaoczne inż) (80,78 kB, 1/10/2019 16:25)
 
application/pdf Semestr 5 7 (zaoczne inż) (37,00 kB, 24/06/2019 10:50)
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 1 3 (zaoczne mgr) (83,24 kB, 3/10/2019 11:17)
Informacje organizacyjne
 
  Harmonogram roku akademickiego 2019/2020
 
application/pdf Sale dydaktyczne (5,21 kB, 23/07/2014 14:46)