Postępowania doktorskie

mgr inż. Rafał Rogóż

The influence of flash-boiling effect on droplet size distributions of low-pressure sprays under various ambient pressures and fluid temperatures

mgr inż Arkadiusz Przychodzień

Metoda określania optymalnej strategii realizacji zobowiązań podjętych w ramach aukcji oraz wtórnego rynku mocy

mgr inż. Łukasz Złoty

Wpływ otworów odciążających w wirnikach pomp wirowych na zdolności ssawne oraz sprawność pompy

mgr inż. Konrad Motyliński

Modelowanie dynamiki pracy modułów do produkcji wodoru lub energii elektrycznej i ciepła, opartych na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych

mgr inż. Piotr Chmielewski

Modelowanie trajektorii ataku amunicji krążącej

mgr inż. Kamila Stryczniewicz

Autonomous Underwater Vehicle dynamics and predictions of AUV's hydrodynamic characteristics based on surrogate model

mgr inż. Marek Stepnowski

Lokalizacja uszkodzeń powierzchni za pomocą metody tomografii rezystancyjnej w cienkich warstwach grafenowych/grafitowych

mgr inż. Mariusz Kowalski

Badanie i optymalizacja struktury nośnej kadłuba dla 2-silnikowego samolotu pasażerskiego z napędem hybrydowym

mgr inż. Piotr Wądołowski

Modele MES zespoleń kość-stabilizator i ich zastosowanie w projektowaniu połączeń płytkowych żuchwy

mgr inż. Michalina Kurkus-Gruszecka

Investigation of thermal and flow processes in low-pressure rotary lobe expanders

mgr inż. Michał Remer

Triple line dynamics for droplet impingement and capillary flow

inż. Maksymilian Szumowski

Opracowanie metody syntezy ruchów dynamicznych robota humanoidalnego

mgr inż. Aleksej Kaszko

Zastosowanie dynamicznych sieci bayesowskich w analizach ryzyka instalacji jądrowych

mgr inż. Marek Szlaga

Wpływ łopatek odciążających na zmniejszenie hydraulicznej siły osiowej oraz sprawność pompy wirowej

mgr inż. Adrian Pawełek

Optymalizacja procesu sekwencjonowania ruchu lotniczego

mgr inż. Paweł Ruchała

Niestacjonarne oddziaływanie aerodynamiczne pomiędzy śmigłowcem a lądowiskiem wyniesionym

mgr inż. Katarzyna Gojny

Multi-scale FE modelling of composite structures – development, analysis and validation based on experimental results

mgr inż. Marek Cichocki RND IŚGiE

Analiza zastosowania turbin gazowy w przemyśle przetwórczym

mgr inż. Piotr Jóźwiak RND IŚGiE

Assessment of using low-calorific synthesis gas as a source of heat in an industrial bogie hearth furnace

mgr inż. Bartosz Chwieduk

Analiza sezonowej efektywności energetycznej wieloźródłowych niekonwencjonalnych systemów energetycznych mikro skali