Postępowania doktorskie

mgr inż. Teresa Kurek RND IŚGiE

System generujący prognozy zapotrzebowania na ciepło dla Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej

mgr inż. Marcin Jamontt RND IM

Engineering and inspection problems study for Turbine Guide Vane Mechanical Component

mgr inż. Adam Antczak

Optymalizacja położenia samolotów podczas lotu w formacji

mgr inż. Rafał Szymański

Opracowanie metodyki badań nieniszczących właściwej do wykrycia i oceny porowatości  w kompozycie węglowym

mgr inż. Piotr Lis

Zastosowanie maszyny wyporowej w nadkrytycznym obiegu dwutlenku węgla

mgr inż. Piotr Jaworski

Numerical simulation of internal combustion engine phenomena with LES combustion model

mgr inż. Maciej Pawełczyk RND IM

Aviation Engineering Applications of Artificial Intelligence for UAV Detection and Gas Turbine Predictive Maintenance

mgr inż. Artur Harutyunyan

Analyses of thermodynamic parameters of gas turbines and combined cycle power plants after repowering, working high above sea level

mgr inż. Aleksandra Dzido

Research on Dry Ice Blasting Technology

mgr inż. Łukasz Woliński

Optimal trajectory planning for redundant manipulators working in a dynamic environment

mgr inż. Michał Stępień

Analiza procesów cieplno-przepływowych w dezintegratorze substratów przeznaczonych do fermentacji metanowej

mgr inż. Rafał Bryk

New methods in modeling of processes in passive safety systems  in a III+ generation BWR

mgr inż. Mariusz Jacewicz

Dynamika i algorytmy sterowania rakiet w różnych fazach lotu przy użyciu silników korekcyjnych na paliwo stałe

mgr inż. Mateusz Papis

Opracowanie metody szacowania obrażeń pieszego odniesionych w wypadku z samochodem osobowym

mgr inż. Maksymilian Kochański

Big data analytics in Building Energy Management Systems within smart grids

mgr inż. Paweł Jonak

Application and evaluation of fully turbulent and transition-sensitive turbulence models for turbomachinery flows

mgr inż Edyta Rola

Analiza możliwości zmniejszenia obrażeń dzieci w czasie wypadków drogowych

mgr inż. Dawid Machalica

A method for automatic creation of Model Based Definition with the use of Knowledge Based Engineering and Machine Learning

mgr inż. Witold Klimczyk

Aero-structural design and optimization of aircraft wings with stability constraints

mgr inż. Zuzanna Kunicka-Kowalska

Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus atlas