Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie POIR.01.01.01-00-1514/19 pt. „System zapewnienia i kontroli jakości powietrza oparty o sezonowy magazyn ciepła współpracujący z kolektorami słonecznymi” na stanowisku specjalista ds. symulacji numerycznych CFD

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 15/02/2021 09:34

Nr sprawy: MELBDZ.262.2.2021
Nr w BZP:
Identyfikator postępowania:
Link do postępowania:
Termin składania ofert: 24/02/2021 12:00


Załączniki

application/pdf INFORMACJA (173,37 kB, 19/03/2021 08:41)
application/pdf klauzula informacyjna RODO (112,71 kB, 15/02/2021 09:36)
application/pdf załącznik 3 (121,14 kB, 15/02/2021 09:35)
application/pdf załącznik 2 (124,06 kB, 15/02/2021 09:35)
application/pdf załączniki 1 (133,75 kB, 15/02/2021 09:35)
application/pdf umowa wzór (169,73 kB, 15/02/2021 09:34)
application/pdf zapytanie ofertowe (176,66 kB, 15/02/2021 09:34)