Bez stosowania ustawy


Przygotowanie dokumentacji technicznej Laboratorium samolotów i bezzałogowców

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 24/12/2020 12:00

Przygotowanie dokumentacji technicznej Laboratorium samolotów i bezzałogowców na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów do układu laserowego oraz okularów ochronnych.

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 11:30

Dostawa elementów do układu laserowego oraz okularów ochronnych w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.Dostawa armatury wysokociśnieniowej

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 11:00

Dostawa armatury wysokociśnieniowej w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis stanowiska do badań komór spalania

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 10:30

Serwis stanowiska do badań komór spalania w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów zużywalnych do komory spalania

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 10:00

Dostawa elementów zużywalnych do komory spalania w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych do systemu pomiarowego komory spalania

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 09:30

Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych do systemu pomiarowego komory spalania w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis zestawów anemometrycznych LDA oraz CTA

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 11/12/2020 11:00

Serwis zestawów anemometrycznych LDA oraz CTA w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis stanowiska do kalibracji czujników sił i momentu

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 11/12/2020 10:30

Serwis stanowiska do kalibracji czujników sił i momentu w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa armatury przystosowanej do pracy pod średnim ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze.

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 11/12/2020 10:00

Dostawa armatury przystosowanej do pracy pod średnim ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów mechanicznych

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 10/12/2020 11:30

Dostawa elementów mechanicznych w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa próbek materiałów kompozytowych

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 10/12/2020 11:00

Dostawa próbek materiałów kompozytowych w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Kalibracja miniaturowych czujników do rejestracji ciśnień szybkozmiennych XCS-093

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 10/12/2020 10:30

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kalibracja miniaturowych czujników do rejestracji ciśnień szybkozmiennych XCS-093 w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis kamery termowizyjnej FLIR x6580sc

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 10/12/2020 10:00

Serwis kamery termowizyjnej FLIR x6580sc w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów montażowych do posadowienia laserów wchodzących w skład laserowego systemu do pomiarów spalania

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 9/12/2020 10:30

Dostawa elementów montażowych do posadowienia laserów wchodzących w skład laserowego systemu do pomiarów spalania w ramach realizacji projektu PANDA2/17/20106 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis drukarki 3D firmy 7h8

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 9/12/2020 10:00

Serwis drukarki 3D firmy 7h7 w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych do drukarki 3D – zadanie 1, oraz elementów mechanicznych do drukarki 3D – zadanie 2

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 8/12/2020 10:00

Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych do drukarki 3D – zadanie 1, oraz elementów mechanicznych do drukarki 3D – zadanie 2 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa filtrów optycznych do PLIFa

Nr sprawy: ITLiMS.260.697.2020 (1197) | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 3/12/2020 10:00

Dostawa filtrów optycznych do PLIFa w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa radiostacji wraz z osprzętem

Nr sprawy: ITLiMS.260.646.2020 (1118)-2 | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 3/12/2020 15:00

Dostawa radiostacji wraz z osprzętem do laboratorium UAV Współdziałanie na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17.


dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.1353.2020 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 25/11/2020 12:00

dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa zestawu soczewek powiększających oraz elementów mocujących

Nr sprawy: ITLiMS.260.624.2020 (1080) | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 13/11/2020 10:00

Dostawa zestawu soczewek powiększających oraz elementów mocujących na potrzeby realizacji projektu NCN Preludium 18 UMO-2019/35/N/ST8/03885 „Dynamika granicy trójfazowej dla przepływów inercyjnych”