Bez stosowania ustawy


PhD position in Fluid Mechanics research on stability and stirring by chaos in laminar flows.

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 25/03/2022 23:59

Hydrodynamic stability laboratory (StabiLab) at the Warsaw University of Technology is looking for a PHD student to work on the research project financed by the National Science Centre. The project concerns fundamental research on the topic of laminar mixing and chaotic advection triggered by hydrodynamic instabilities.


PhD student

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 4/03/2022 00:00

PhD student - NCN: SONATA – ST


Zapytanie ofertowe nr MELBDZ.260.737.2021 z dnia 30.08.2021 r. dotyczące zatrudnienia w projekcie pt. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego”, projekt nr POIR.04.01.04-00-0100/17 pracownika na stanowisku naukowo-technicznym w ramach umowy zlecenia

Nr sprawy: MELBDZ.260.737.2021 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/09/2021 12:00


Zapytanie ofertowe nr MELBDZ.260.740.2021 z dnia 24.08.2021 r. dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2020 pn. „Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR) na stanowisku specjalista ds. modelowania ogniw paliwowych typu MCFC, uwzględniając procesy ich wytwarzania oraz badania przemysłowe.

Nr sprawy: MELBDZ.260.740.2021 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 7/09/2021 12:00


Administrowanie terenami lądowiska w Przasnyszu

Nr sprawy: ITLiMS.260.6.2021.P | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 14/05/2021 12:00

Administrowanie terenami lądowiska Przasnysz dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zapytanie ofertowe nr MELBDZ.262.4.2021 z dnia 15.04.2021 r. dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2020 pn. „Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR) na stanowisku specjalista ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC.

Nr sprawy: MELBDZ.262.4.2021 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 23/04/2021 12:00

dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2020 pn. „Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR) na stanowisku specjalista ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC.


Zapytanie ofertowe dotyczace dostawy dwóch różnych materiałów zmiennofazowych (PCM) po 100 kg każdego w związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” projekt nr POIR.04.01.04-00-0100/17 (INNOSTORAGE) dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.262.3.2021 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/03/2021 12:00


Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie POIR.01.01.01-00-1514/19 pt. „System zapewnienia i kontroli jakości powietrza oparty o sezonowy magazyn ciepła współpracujący z kolektorami słonecznymi” na stanowisku specjalista ds. symulacji numerycznych CFD

Nr sprawy: MELBDZ.262.2.2021 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/02/2021 12:00


Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie POIR.01.01.01-00-1514/19 pt. „System zapewnienia i kontroli jakości powietrza oparty o sezonowy magazyn ciepła współpracujący z kolektorami słonecznymi” na stanowisku specjalista ds. optymalizacji termodynamicznych

Nr sprawy: MELBDZ.262.1.2021 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/02/2021 12:00


Przygotowanie dokumentacji technicznej Laboratorium samolotów i bezzałogowców

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 24/12/2020 12:00

Przygotowanie dokumentacji technicznej Laboratorium samolotów i bezzałogowców na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów do układu laserowego oraz okularów ochronnych.

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 11:30

Dostawa elementów do układu laserowego oraz okularów ochronnych w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.Dostawa armatury wysokociśnieniowej

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 11:00

Dostawa armatury wysokociśnieniowej w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis stanowiska do badań komór spalania

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 10:30

Serwis stanowiska do badań komór spalania w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów zużywalnych do komory spalania

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 10:00

Dostawa elementów zużywalnych do komory spalania w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych do systemu pomiarowego komory spalania

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 21/12/2020 09:30

Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych do systemu pomiarowego komory spalania w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis zestawów anemometrycznych LDA oraz CTA

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 11/12/2020 11:00

Serwis zestawów anemometrycznych LDA oraz CTA w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis stanowiska do kalibracji czujników sił i momentu

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 11/12/2020 10:30

Serwis stanowiska do kalibracji czujników sił i momentu w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa armatury przystosowanej do pracy pod średnim ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze.

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 11/12/2020 10:00

Dostawa armatury przystosowanej do pracy pod średnim ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów mechanicznych

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 10/12/2020 11:30

Dostawa elementów mechanicznych w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa próbek materiałów kompozytowych

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 10/12/2020 11:00

Dostawa próbek materiałów kompozytowych w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej