Bez stosowania ustawy


Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17

Nr sprawy: ITLiMS.260.484.2019.1890-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 23/09/2019 23:59

Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Kod CPV: 42940000-7
Nazwa kodu CPV: Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw


Dostawa kamery powierzchniowej wraz z akcesoriami w związku z realizacją grantu dziekańskiego

Nr sprawy: ITLiMS.260.570.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/09/2019 10:00

Dostawa kamery powierzchniowej wraz z akcesoriami w związku z realizacją grantu dziekańskiego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17

Nr sprawy: ITLiMS.260.484.2019.1890 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 6/09/2019 14:00

Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa zestawu (systemu) pneumatycznego w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.608.2019.1067 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 3/09/2019 10:00

Dostawa zestawu (systemu) pneumatycznego w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Opracowania predykcyjnego systemu sterowania instalacją SNCR dla węglowych kotłów rusztowych

Nr sprawy: MEIL 1130 ZP.391.2.1390.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/09/2019 12:00


programowalne stanowisko do badania jednostek napędowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: ITLiMS260.488.2019.894 z dnia 08.08.2019r. | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/08/2019 12:00

programowalne stanowisko do badania jednostek napędowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


zapytanie ofertowe nr MEiL 1130.ZP.391.2.1309.2019 zestaw termopar do pomiarów kotłowych

Nr sprawy: zapytanie ofertowe nr MEiL 1130.ZP.391.2.1309.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 5/08/2019 12:00


Realizację części prac projektu „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” pod tytułem: „Przeprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do zasilenia Przedpaleniska i kotła odzysknicowego WU-10”w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.1269.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 23/07/2019 12:00

Realizację części prac projektu „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” pod tytułem: „Przeprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do zasilenia Przedpaleniska i kotła odzysknicowego WU-10”w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.


Stanowisko naukowe z modułem Arduino do badania komunikacji roju rekonfigurowalnych Małych Robotów Mobilnych

Nr sprawy: ITLiMS260.425.2019.807 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/07/2019 12:00

Stanowisko naukowe z modułem Arduino do badania komunikacji roju rekonfigurowalnych Małych Robotów Mobilnych


Przetestowanie rzeczywistego modelu skrzydła motyla na własnym stanowisku pomiarowym wraz z wykonaniem modelu na podstawie dostarczonych wytycznych

Nr sprawy: MEIL 1130 ZP3912/1063/2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/07/2019 12:00

Przetestowanie rzeczywistego modelu skrzydła motyla na własnym stanowisku pomiarowym wraz z wykonaniem modelu na podstawie dostarczonych wytycznych


Przebudowę budynku ITC w zakresie przedzielenia czytelni w Bibliotece Wydziału MEiL PW w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 21/25

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.1040/2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/07/2019 10:00

Przebudowę budynku ITC w zakresie przedzielenia czytelni w Bibliotece Wydziału MEiL PW w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 21/25


dostawę mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło.

Nr sprawy: MEiL 1130 ZP 391.2.586(2).2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/06/2019 12:00

dostawę mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło.


Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą, który Zamawiający realizuje jako członek konsorcjum w ramach Programu „Srodowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.553B.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/05/2019 12:00

Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą, który Zamawiający realizuje jako członek konsorcjum w ramach Programu „Srodowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.


Administrowanie terenami lądowiska Przasnysz

Nr sprawy: ITLiMS.260.266.2019.519 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 8/05/2019 13:00

Administrowanie terenami lądowiska Przasnysz dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą, który Zamawiający realizuje jako członek konsorcjum w ramach Programu „Srodowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.553A.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 26/04/2019 12:00


Dostawa mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło.

Nr sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL 1130 ZP 391.2.586.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 25/04/2019 12:00

Dostawa mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło.


Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą, który Zamawiający realizuje jako członek konsorcjum w ramach Programu „Srodowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.553.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/04/2019 12:00


dostarczenie układu akwizycji danych do laboratorium termodynamiki i wymiany ciepła dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.494.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/04/2019 12:00

dostarczenie układu akwizycji danych do laboratorium termodynamiki i wymiany ciepła dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z nadzorem autorskim w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17

Nr sprawy: ITLiMS.260.88.2019.177 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 23/04/2019 10:00

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z nadzorem autorskim w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: : MEiL1130.ZP.391.2.159a.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 27/03/2019 10:00