Bez stosowania ustawy


Dostawa elementów do budowy statków powietrznych (średniego UAV w układzie śmigłowca)

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 6/10/2020 12:00

Dostawa elementów do budowy statków powietrznych (średniego UAV w układzie śmigłowca) do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17


Dostawa radiostacji lotniczych

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 24/09/2020 23:59

Dostawa radiostacji lotniczych do laboratorium UAV Współdziałanie na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17


Opracowanie filmów do symulatórów kolei próżniowej

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 17/09/2020 11:00

Opracowanie filmów do symulatorów kolei próżniowej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Udźwiękowienie aplikacji symulatora VR kolei próżniowej

Nr sprawy: ITLiMS.260.422.2020.758 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 26/08/2020 10:00

Udźwiękowienie aplikacji symulatora VR kolei próżniowej powstającego w ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis systemów klimatyzacji, gaszenia i UPS klastra

Nr sprawy: ITLiMS.260.368.2020 (666) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/07/2020 10:00

Serwis systemów klimatyzacji, gaszenia i UPS klastra w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa foteli do symulatora kolei próżniowej - ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ITLiMS.260.324.2020 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 13/07/2020 10:00

Dostawa foteli do symulatora kolei próżniowej powstającego w ramach realizacji projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia do badania parametrów elektrochemicznych materiałów (urządzenie do analizy EIS – Electrochemical Impedance Spectroscopy).

Nr sprawy: zapytanie ofertowe nr MEiL.1130.ZP.2.408.2020 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 26/06/2020 18:00


Admnistrowanie terenami lądowiska w Przasnyszu

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/05/2020 10:00

Uwaga- zmiana treści zapytania ofertowego
Administrowanie terenami lądowiska Przasnysz dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup elementów symulatora (gogle+ platforma ruchu) do budowy wirtualnego symulatora kolei próżniowej

Nr sprawy: ITLiMS.260.109.2020.241-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/03/2020 10:00

Zakup elementów symulatora (gogle+ platforma ruchu) do budowy wirtualnego symulatora kolei próżniowej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup elementów symulatora (gogle+ platforma ruchu) wraz z osprzętem do budowy wirtualnego symulatora kolei próżniowej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.109.2020.241 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 6/03/2020 10:00

Zakup elementów symulatora (gogle+ platforma ruchu) wraz z osprzętem do budowy wirtualnego symulatora kolei próżniowej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa oprogramowania dedykowanego do symulatora zdefiniowanej projektem przestrzeni VR i oprogramowania licencyjnego w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.956.2019.1614-2 | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 16/01/2020 10:00

Zakup i dostawa oprogramowania dedykowanego do symulatora zdefiniowanej projektem przestrzeni VR i oprogramowania licencyjnego w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa peronu

Nr sprawy: ITLiMS.260.1059.2019.1797-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/01/2020 12:00

Zakup i dostawa peronu w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa metalowej ramy spawanej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.1060.2019.1798 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/12/2019 13:00

Zakup i dostawa metalowej ramy spawanej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa peronu w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.1059.2019.1797 | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 18/12/2019 10:00

Zakup i dostawa peronu w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa oprogramowania dedykowanego do symulatora zdefiniowanej projektem przestrzeni VR i oprogramowania licencyjnego w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.956.2019.1614 | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 16/12/2019 11:00

Zakup i dostawa oprogramowania dedykowanego do symulatora zdefiniowanej projektem przestrzeni VR i oprogramowania licencyjnego w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Nadgarstkowy czujnik siły

Nr sprawy: ITLiMS.260.905.2019.1533 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 9/12/2019 12:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na nadgarstkowy czujnik siły dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Ustalacze stalowe na foremnik do wyrobów kompozytowych

Nr sprawy: ITLiMS 260 885.2019 1507 | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 8/11/2019 12:00

W związku z realizacją zlecenia dla firmy Spectre Solutions Sp. z.o.o raz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ustalacze stalowe na foremnik do wyrobów kompozytowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa elementów kompozytowych symulatora w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.826.2019.1404 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 7/11/2019 10:00

Zakup i dostawa elementów kompozytowych symulatora w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zestawów do badania inteligentnej sieci hybrydowej oraz zestawów do badania magazynowania energii dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.1924.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 31/10/2019 12:00

Zestawów do badania inteligentnej sieci hybrydowej oraz zestawów do badania magazynowania energii dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17

Nr sprawy: ITLiMS.260.484.2019.1890-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 23/09/2019 23:59

Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Kod CPV: 42940000-7
Nazwa kodu CPV: Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw