Zapytanie ofertowe dotyczace dostawy dwóch różnych materiałów zmiennofazowych (PCM) po 100 kg każdego w związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” projekt nr POIR.04.01.04-00-0100/17 (INNOSTORAGE) dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 22/02/2021 14:08

Nr sprawy: MELBDZ.262.3.2021
Nr w BZP:
Identyfikator postępowania:
Link do postępowania:
Termin składania ofert: 4/03/2021 12:00


Załączniki

application/pdf INFORMACJA (175,30 kB, 19/03/2021 08:41)
application/pdf załącznik 5 (123,34 kB, 22/02/2021 14:10)
application/pdf załącznik 4 (270,82 kB, 22/02/2021 14:10)
application/pdf załącznik 3 (144,42 kB, 22/02/2021 14:10)
application/pdf załacznik 2 (148,85 kB, 22/02/2021 14:09)
application/pdf załącznik 1 (143,72 kB, 22/02/2021 14:09)
application/pdf zapytanie ofertowe (160,65 kB, 22/02/2021 14:09)