Zapytanie ofertowe nr MELBDZ.262.4.2021 z dnia 15.04.2021 r. dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2020 pn. „Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR) na stanowisku specjalista ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 16/04/2021 10:24

Nr sprawy: MELBDZ.262.4.2021
Nr w BZP:
Identyfikator postępowania:
Link do postępowania:
Termin składania ofert: 23/04/2021 12:00


dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2020 pn. „Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR) na stanowisku specjalista ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC.


Załączniki

application/pdf informacja o wyborze (210,30 kB, 26/04/2021 09:04)
application/pdf ZAŁACZNIK NR 2 (161,72 kB, 16/04/2021 10:25)
application/pdf ZAŁACZNIK NR 1 (173,94 kB, 16/04/2021 10:25)
application/pdf klauzula INFORMACYJNA (153,09 kB, 16/04/2021 10:25)
application/pdf wzór umowy (181,42 kB, 16/04/2021 10:24)
application/pdf zapytanie ofertowe (5,31 MB, 16/04/2021 10:24)