Dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

zamówienia publiczne  (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 21/03/2019 13:20

Nr sprawy: : MEiL1130.ZP.391.2.159a.2019
Nr w BZP:
Identyfikator postępowania:
Link do postępowania:
Termin składania ofert: 27/03/2019 10:00


Załączniki