Przetargi


dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 38-1130-2020 | Nr w BZP: 558863-N-2020 | Termin składania ofert: 15/07/2020 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa 2 stanowisk komputerowych w ramach realizacji projektu „Ścieżka dla Mazowsza” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 40-1131-2020 | Nr w BZP: 558850-N-2020 | Termin składania ofert: 21/07/2020 10:00

Zakup i dostawa 2 stanowisk komputerowych w ramach realizacji projektu „Ścieżka dla Mazowsza” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawę czujników AHRS wraz z odbiornikiem GPS do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 34-1132-2020 | Nr w BZP: 557550-n-2020 | Termin składania ofert: 22/07/2020 10:00

Dostawę czujników AHRS wraz z odbiornikiem GPS do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


zakup i dostawa klastra obliczeniowego do Laboratorium Komputerowego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 35-1132-2020 | Nr w BZP: 557525-n-2020 | Termin składania ofert: 21/07/2020 10:00

zakup i dostawa klastra obliczeniowego do Laboratorium Komputerowego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 36-1132-2020 | Nr w BZP: 557358-N-2020 | Termin składania ofert: 9/07/2020 10:00


Zakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer do prowadzenia obliczeń CAD i wytrzymałościowych – zadane 1; urządzenia komputerowe do symulatorów – zadanie 2, urządzenia komputerowe do Hardware symulatora – zadanie 3 na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 33-1132-2020 | Nr w BZP: 552913-n-2020 | Termin składania ofert: 2/07/2020 10:00

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer do prowadzenia obliczeń CAD i wytrzymałościowych – zadane 1; urządzenia komputerowe do symulatorów – zadanie 2, urządzenia komputerowe do Hardware symulatora – zadanie 3 na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 29-1132-2020 | Nr w BZP: 551088-n-2020 | Termin składania ofert: 23/06/2020 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa układu źródła światła do pilotażowego stanowiska do badań wydechowych w ramach realizacji projektu „ Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7’’ dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 32-1131-2020 | Nr w BZP: 550851-n-2020 | Termin składania ofert: 30/06/2020 10:00

Zakup i dostawa układu źródła światła do pilotażowego stanowiska do badań wydechowych w ramach realizacji projektu „ Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7’’ dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa dmuchawy w celu modernizacji stanowiska pilotażowego w związku z realizacją projektu „ Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7’’ dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 17-1131-2020 | Nr w BZP: 550440-N-2020 | Termin składania ofert: 25/06/2020 10:00

Zakup i dostawa dmuchawy w celu modernizacji stanowiska pilotażowego w związku z realizacją projektu „ Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7’’ dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa 2 platform bezzałogowych na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 25-1132-2020 | Nr w BZP: 2020/s 114-275981 | Termin składania ofert: 28/07/2020 12:00

Dostawa 2 platform bezzałogowych na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa: Kamery szybkiej kolor z oświetleniem, zestawem statywów i oświetleniem – zadanie 1, oraz Przenośnej akwizycji danych – zadanie 2 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 26-1132-2020 | Nr w BZP: 549003-n-2020 | Termin składania ofert: 24/06/2020 10:00

Zakup i dostawa: Kamery szybkiej kolor z oświetleniem, zestawem statywów i oświetleniem – zadanie 1, oraz Przenośnej akwizycji danych – zadanie 2 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa Maszyny do badań weryfikacyjnych struktur kompozytowych na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 27-1132-2020 | Nr w BZP: 548967-n-2020 | Termin składania ofert: 1/07/2020 10:00

Zakup i dostawa Maszyny do badań weryfikacyjnych struktur kompozytowych na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 31-1131-2020 | Nr w BZP: 548934-n-2020 | Termin składania ofert: 18/06/2020 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 30-1131-2020 | Nr w BZP: 548916-n-2020 | Termin składania ofert: 17/06/2020 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 16-1132-2020 | Nr w BZP: 547352-n-2020 | Termin składania ofert: 16/06/2020 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa oprogramowania Flightlab do modelowania obiektów latających do Laboratorium UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 24-1132-2020 | Nr w BZP: 533170-n-2020 | Termin składania ofert: 5/05/2020 10:00

Zakup i dostawa oprogramowania Flightlab do modelowania obiektów latających do Laboratorium UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa Zestawu przenośnego do napraw struktur kompozytowych na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 19-1132-2020 | Nr w BZP: 533160-n-2020 | Termin składania ofert: 5/05/2020 10:00

Zakup i dostawa Zestawu przenośnego do napraw struktur kompozytowych na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Budowę budynku na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 23-1132-2020 | Nr w BZP: 530779-n-2020 | Termin składania ofert: 23/04/2020 12:00

Budowę budynku na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawę systemu korelacji obrazu DIC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 18-1132-2020 | Nr w BZP: 530070-n-2020 | Termin składania ofert: 28/04/2020 10:00

Dostawę systemu korelacji obrazu DIC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa urządzeń komputerowych do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 21-1132-2020 | Nr w BZP: 530059-n-2020 | Termin składania ofert: 28/04/2020 10:00

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej