Dostawa pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 14/07/2021 08:32

Nr sprawy: MELBDZ.261.34.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00113350/01
Identyfikator postępowania: 27864ebb-95ab-4e39-bfc5-26dfb62ebe6f
Link do postępowania: Dostawa pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 27/07/2021 12:00


Dostawa pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wyniku postępowania (54,44 kB, 13/08/2021 11:41)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o unieważnieniu postępowania (283,55 kB, 28/07/2021 11:26)
application/msword ZESTAWIENIE OFERT (33,50 kB, 27/07/2021 13:12)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,21 kB, 14/07/2021 08:34)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (319,54 kB, 14/07/2021 08:33)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (92,48 kB, 14/07/2021 08:33)