Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” porozumienie z Wydziałem Chemicznym PW dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 30/07/2021 09:45

Nr sprawy: MELBDZ.261.38.2021.
Nr w BZP: 2021/S 146-385737
Identyfikator postępowania: 8f4cd8f2-fda6-4791-8605-d7b91cdccd9f
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f4cd8f2-fda6-4791-8605-d7b91cdccd9f
Termin składania ofert: 7/09/2021 12:00


Załączniki

application/pdf unieważnienie postepowania (71,18 kB, 13/09/2021 12:41)
application/pdf zestawienie ofert (238,17 kB, 7/09/2021 12:51)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document identyfikator postępowania (12,27 kB, 30/07/2021 09:50)
application/zip JEDZ (82,99 kB, 30/07/2021 09:49)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document wzór formularza oferty (270,54 kB, 30/07/2021 09:48)
application/pdf 2021-07-16-PassMark-CPU Benchmarks (2,31 MB, 30/07/2021 09:48)
application/pdf SWZ (4,79 MB, 30/07/2021 09:46)
application/pdf ogłoszenie o zamówieniu (101,89 kB, 30/07/2021 09:46)