Dostawa materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – część 1 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – część 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 15/07/2021 12:11

Nr sprawy: MELBDZ.261.40.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00115430/01
Identyfikator postępowania: ead6dbd5-8970-4d49-bb04-c02db4bf3949
Link do postępowania: Dostawa materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – część 1 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – część 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Termin składania ofert: 29/07/2021 12:00


Dostawa materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – część 1 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – część 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy (55,41 kB, 26/10/2021 14:52)
application/pdf OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA (80,95 kB, 27/09/2021 13:52)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze (153,67 kB, 5/08/2021 11:00)
application/msword zestawienie ofert (34,50 kB, 29/07/2021 12:52)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,33 kB, 15/07/2021 12:12)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (197,49 kB, 15/07/2021 12:11)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (102,62 kB, 15/07/2021 12:11)