Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 13/08/2021 12:54

Nr sprawy: MELBDZ.261.45.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00148615/01
Identyfikator postępowania: 765888ff-8d93-4a5e-af61-f416b48bc85d
Link do postępowania: Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 1/09/2021 12:00


Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy (54,30 kB, 29/10/2021 10:23)
application/pdf ogłoszenie o wyniku postepowania (64,16 kB, 6/10/2021 13:30)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze-korekta (158,61 kB, 15/09/2021 11:49)
application/pdf INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (74,96 kB, 15/09/2021 07:44)
application/pdf zestawienie ofert (250,35 kB, 1/09/2021 13:27)
application/pdf Odpowiedzi na zapytania 6 (65,97 kB, 26/08/2021 15:16)
application/pdf Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 - 5 (64,93 kB, 26/08/2021 15:15)
application/pdf Odpowiedź na zapytania 1 - 3 (65,43 kB, 19/08/2021 13:02)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTEPOWANIA (12,33 kB, 13/08/2021 12:55)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (192,48 kB, 13/08/2021 12:55)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (92,99 kB, 13/08/2021 12:55)