Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą, który Zamawiający realizuje jako członek konsorcjum w ramach Programu „Srodowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 10/04/2019 15:28

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.553.2019
Nr w BZP:
Identyfikator postępowania:
Link do postępowania:
Termin składania ofert: 17/04/2019 12:00


Załączniki