Dziekanat

Dziekanat realizuje wszystkie sprawy studenckie związane z tokiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I  i II stopnia oraz rekrutacją na II-gi stopień studiów, sprawy socjalne.

Rekrutacja na studia I-go stopnia: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-I-stopnia-i-jednolite

Adres

Godziny przyjęć studentów:

Pokój 126 i 127
ul. Nowowiejska 24, Gmach Lotniczy

Adres korespondencyjny:
 Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Dziekanat
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek 10:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 • wtorek 09:30 - 13:30
 • środa - dzień bez przyjęć studentów
 • czwartek 11:00 - 15:00
 • piątek 10:00 - 14:00

W dalszym ciągu wiele spraw można załatwić poprzez e-mail bez potrzeby osobistej wizyty w Dziekanacie.

Informujemy, że każdy student w kontaktach z Uczelnią ma obowiązek używania indywidualnego adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl (informacje szczegółowe).

 Regulamin studiów w PW obowiązujący od 1.10.2019 (379,78 kB, 7/09/2019 10:56)

Godziny przyjęć Prodziekanów (pok. 128)

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Marta Poćwierz

 • poniedziałek 11:00 - 12:00
 • czwartek 12:00 - 13:00

Prodziekan ds. Dydaktycznych

dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni

 • poniedziałek 14:00 - 16:00
 • czwartek 12:00 - 14:00
UWAGA! Dziekanat zastrzega sobie możliwość nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć interesantów.

Pracownicy Dziekanatu

amatejek
 
azgorzalek

inż. Agnieszka Matejek
Kierownik Dziekanatu

odwołania, zaświadczenia, studia II-go stopnia, ewidencja I-go roku, legitymacje studenckie, opłaty studia stacjonarne, przeniesienia

pok. 127, stanowisko nr 6
tel. (22) 234 59 65
agnieszka.matejek@pw.edu.pl

 

mgr Agnieszka Zgorzałek

egzamin dyplomowy, suplementy, wznowienia na egzamin dyplomowy, zaświadczenia, studia II-go stopnia, ewidencja I-go roku, legitymacje studenckie, opłaty 

pok. 127, stanowisko nr 5
tel. (22) 234 59 66
agnieszka.zgorzalek@pw.edu.pl

     
iszulc
 
krozycka

mgr Izabella Szulc

Obsługa studentów anglojęzycznych Power Engineering, Nuclear Power Engineering, studia niestacjonarne, zaświadczenia

pok. 126, stanowisko nr 2
tel. (22) 234 57 79
izabella.szulc@pw.edu.pl

 

mgr Krystyna Różycka

studia w języku angielskim, obsługa obcokrajowców, programy EMARO i Erasmus, studia - Robotics, zaświadczenia

pok. 126, stanowisko nr 1
tel. (22) 234 61 45
krystyna.rozycka@pw.edu.pl

     
mkosnik
 
Dorota Smukowska

lic. Monika Kośnik

stypendia, zapomogi, zaświadczenia do banku, zaświadczenia zwykłe, legitymacje studenckie, studia anglojęzyczne Aerospace Engineering, opłaty

pok. 126, stanowisko nr 4
tel. (22) 234 59 63
monika.kosnik@pw.edu.pl

 

mgr inż. Dorota Smukowska

zaświadczenia, praktyki, opłaty, bieżąca obsługa studentów, transfery ocen, wznowienia, stypendia

pok. 126, stanowisko nr 3
tel. (22) 234 59 64
dorota.smukowska@pw.edu.pl

Opiekunowie I roku

 • mgr inż. Janusz Lipka: czwartek 12.15 - 13.45, budynek ITC - pok. 405 E;
 • dr inż. Paweł Wymysłowski: środa 11.00 - 12.00, budynek ITLiMS - pok. 33.