Drgania

Aktualności

Prowadzący

wykład: dr hab. inż. Robert Głębocki

Numer przedmiotu

NK311

 

Materiały do pobrania

Kryteria oceny

3 kolokwia, ocena pracy w laboratorium, egzamin,
Praca własna: przygotowanie do zajęć laboratoryjnych

Literatura

1. Arczewski, K., Pietrucha, J., Szuster, T., "Drgania układów fizycznych", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2008.
2. Osiński, Z., (red), Zbiór zadań z teorii drgań, PWN, Warszawa, 1989.
3. Woroszył, S., Przykłady i zadania z teorii drgań, T.1, PWN, Warszawa, 1978.