Mechanika analityczna (zaoczne)

Prowadzący

wykład: prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Maroński

Materiały do pobrania

Kryteria oceny

 3 kolokwia

Literatura