Mechanika Lotu I

Niniejsza strona służyć będzie przede wszystkim udostępnieniu studentom Kursu Inżynierskiego MEiL materiałów pomocniczych przydatnych do wykonywania projektów przewidzianych w ramach przedmiotów Mechanika Lotu I.

Wszystkie materiały udostępniane są na prawach rękopisu i mogą być używane wyłącznie do celów dydaktycznych, bez prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie bez zgody autora. Materiały do projektowania będą sukcesywnie uzupełniane i modyfikowane.

Uwagi i komentarze proszę przesyłać pod adres: krogowski@meil.pw.edu.pl

Uprzejmie proszę wszystkich studentów odrabiających obie mechaniki lotu o zapoznanie się z: "Zasadami zaliczenia przedmiotów Mechanika Lotu I oraz Mechanika Lotu II"  oraz "Wymaganiami i zasadami zaliczania projektów z Mechaniki Lotu I oraz Mechaniki Lotu II"

Prowadzący

wykład: dr inż.Maciej Lasek

ćwiczenia: dr inż.Maciej Lasekdr inż. Piotr Lichota, prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, mgr inż. Joanna Szulczyk

Numer przedmiotu

ML.NK472

Materiały do pobrania

Terminy oddawania projektów

Numer projektu Termin oddania
1: Wybór samolotu 19.03.2015
2: Charakterystyki aerodynamiczne płata 01.04.2015
3: Charakterystyki aerodynamiczne samolotu 22.04.2015
4: Lot szybowy. Biegunowa prędkości 13.05.2015
5: Charakterystyki zespołu napędowego 27.05.2015
6: Osiągi samolotu 10.06.2015

Kryteria oceny

Jedna praca kontrolna obejmująca rozwiązanie zadania obliczeniowego z zakresu lotu szybowego lub osiągów w locie silnikowym oraz sześć projektów obliczeniowych, ocenianych w klasycznej skali od „2” do „5”. Oceny projektów obejmują poprawność merytoryczną rozwiązania problemu i wykonania projektu, otrzymane wyniki oraz estetykę redakcji prac. Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu przez studenta oceny pozytywnej z pacy kontrolnej oraz pozytywnych ocen z co najmniej trzech projektów.

Praca własna: Sześć projektów obejmujących problematykę aerodynamiki, zespołu napędowego oraz osiągów samolotu w locie ustalonym.

Bibliografia

1. Fiszdon, W.,: Mechanika Lotu, t.1 i 2, PWN, Łódź, 1961.
2. Aleksandrowicz, R., Maryniak, J., Łucjanek, W., Zbiór zadań z Mechaniki Lotu, PWN, Łódź, 1963.
3. Roskam, J., Lan, C., T., Airplane Aerodynamics and Performance, DARcorporation, Lawrence, Kansas USA, 1997

Uwagi

Osoby wykonujące obliczenia dla samolotów z napędem odrzutowym winny koniecznie zapoznać się z suplementem do opisu projektu nr 6 (materiały do pobrania).