Mechanika I

Prowadzący

wykład: prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Maroński

Numer przedmiotu

ML.NW108

Kryteria oceny

Przedmiot kończy się zaliczeniem. Jest 3-5 zapowiadanych kolokwiów. Zalicza nie mniej niż 50%. Dla
osób, które nie zaliczyły przewidziana jest zbiorcza praca kontrolna z materiału obejmującego cały
semestr.

Bibliografia

1. Leyko, J., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1978.
2. Leyko, J., Szmelter, J., (red.), Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa, 1983.
3. Mieszczerski, I. W., Zbiór zadań z mechaniki, PWN, Warszawa, 1969.
4. Romicki, R., Rozwiązania zadań z mechaniki zbioru I.W. Mieszczerskiego, PWN, Warszawa, 1971.
5. Beer, F.P., Johnston, E.R., Jr., Vector mechanics for engineers: statics and dynamics, McGraw-Hill, Nowy Jork, USA, 1977.

application/zip Materiały dla gr 2 (7,12 MB, 12/10/2020 08:32)
application/zip Materiały dla gr 3 (7,52 MB, 12/10/2020 08:33)
application/pdf Wykład 04.10.2022 (3,35 MB, 5/10/2022 14:34)