Biblioteka Wydziału MEiL

Organizacja pracy Biblioteki Wydziału MEiL od 1 października 2020 r.

I. REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI

 1. Zabrania się korzystania z biblioteki osobom z objawami chorobowymi takimi jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.
 2. Osoby oczekujące na wejście do biblioteki powinny zachować od siebie zalecaną odległość ok. 2 metrów.
 3. Przed wejściem do pomieszczeń biblioteki należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować dłonie.
 4. Do biblioteki należy wchodzić pojedynczo.
 5. Po wejściu należy skierować się do właściwego stanowiska:
  • zwroty, karty obiegowe;
  • wypożyczenia, obsługa czytelni.
 6. Ustala się limit osób przebywających jednocześnie w bibliotece:
  • po 1 osobie przy stanowiskach obsługi;
  • 8 osób w czytelni (po jednej na każdym wyznaczonym miejscu);
 7. Ustala się 10 minutowe przerwy na wietrzenie pomieszczeń biblioteki o godzinie 11:00, 13:00 i 15:00.
 8. Użytkownicy nie mają bezpośredniego dostępu do księgozbioru.
 9. Użytkownicy zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników biblioteki.

II. ZAPISY DO BIBLIOTEKI

 1. Zdalnie - aktywacja online - opcja dostępna dla studentów, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, których dane wraz z adresem mailowym znajdują się w systemie USOSweb PW.
 2. Osobiście w bibliotece.

III. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Wypożyczenia
  • wypożyczanie książek realizowane jest po wcześniejszym złożeniu zamówienia w katalogu online na stronie https://bg.pw.edu.pl/;
  • odbiór zamówień odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki, nie później niż w ciągu czterech dni roboczych po realizacji zamówienia – termin należy sprawdzić na swoim koncie bibliotecznym.
 2. Udostępnianie na miejscu
  • udostępnianie zbiorów na miejscu jest możliwe jedynie po wcześniejszym złożeniu zamówienia e-mailem na adres: biblioteka.meil@pw.edu.pl i umówieniu terminu wizyty w bibliotece.
   W treści e-maila należy podać sygnaturę i tytuł dokumentu (w przypadku czasopism sygnaturę, tytuł, rocznik i numer) oraz datę i godzinę odwiedzin.

IV. ZWROTY

 1. Zwroty wypożyczonych dokumentów przyjmowane są w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Zwrócone materiały podlegają kwarantannie przez okres 7 dni (status w katalogu „Kwarantanna”) - w tym czasie nie będą dostępne do wypożyczenia.
 3. Wypożyczone dokumenty można również zwrócić wysyłając pocztą na adres:
  Politechnika Warszawska.
  Biblioteka Wydziału MEiL
  00-665 Warszawa
  ul. Nowowiejska 21/25
  Pok. 10

V. PROLONGATY

 1. Terminy zwrotu książek wypożyczonych z Biblioteki Wydziału MEiL podlegają jednokrotnemu prolongowaniu.
 2. Prolongaty można dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne jeśli:
  • nie wyczerpano jednokrotnego limitu prolongaty danej książki w Bibliotece Wydz. MEiL;
  • książka nie została zamówiona przez innego użytkownika;
  • na koncie nie ma innych przetrzymanych książek;
  • konto biblioteczne nie jest zablokowane z innego powodu.

VI. OPŁATY

 1. Zawiesza się możliwość opłat gotówkowych za nieterminowy zwrot książek powyżej 50 groszy.
 2. Opłaty należy regulować przez swoje konto biblioteczne (dostępne opcje: przelew, BLIK, karta).
 3. Opłaty za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w okresie od 11 marca do 31 maja 2020 r. nie są naliczane.

VII. KARTY OBIEGOWE

 1. Potwierdzenie rozliczenia konta w Bibliotece Wydziału MEiL jest możliwe:

VIII. CZYTELNIA

 1. Miejsca w czytelni (również przy komputerach) można zajmować wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki.
 2. Zabrania się zmiany wyznaczonego miejsca.
 3. Zabrania się przemieszczania w obrębie czytelni, w celach innych niż kontakt z pracownikiem biblioteki.
 4. Po zakończonej pracy, materiały, z których użytkownik korzystał i stanowią własność biblioteki należy zostawić na miejscu – zostaną poddane kwarantannie na okres 7 dni.
 5. O zakończeniu pracy i zwolnieniu miejsca w czytelni należy obowiązkowo powiadomić pracownika biblioteki, który każdorazowo dezynfekuje stanowisko.

Aktualności

Przysposobienie biblioteczne w roku akademickim 2020/2021

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego Wydziału, mogą wykonać kurs w dniach 8-17 grudnia br. włącznie.
Studenci, którzy nie zostali zapisani automatycznie na kurs lub nie wykonali szkolenia w poprzednich latach mogą samodzielnie zapisać się na zajęcia przez USOS web wpisując kod przedmiotu: 4310-00000-I0P-0001 (grupa 22).
Przysposobienie biblioteczne prowadzone jest drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej: https://moodle.usos.pw.edu.pl/login/index.php?lang=pl
Informacja o zaliczeniu przenoszona jest do systemu USOS po zakończeniu kursu.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej oraz studentów pierwszego roku studiów magisterskich, którzy nie ukończyli szkolenia na Politechnice Warszawskiej.
Więcej informacji na stronie BG PW: https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Sprawdź swoje konto w bibliotece

Prosimy o zwrot przetrzymanych książek i uregulowanie opłaty za nieterminowy zwrot.
Nie znasz hasła do konta, nie wiesz jak zalogować się na konto?

BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich

Od dnia 18 grudnia 2017 r. istnieje możliwość wypożyczania książek z innych bibliotek warszawskich uczelni.
BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.
Z systemu mogą korzystać:

 • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia w PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
 • słuchacze studiów podyplomowych PW;
 • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Każda osoba, która jest uprawniona do korzystania z BiblioWawa zgłasza potrzebę korzystania z usługi w Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71).
Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

Godziny otwarcia

 • poniedziałek - piątek: 9.00 - 16.00
 • soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00 (zobacz terminy zjazdów) - przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny

Lokalizacja

 • Biblioteka mieści się w budynku ITC p.10
 • ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
 • tel. (22) 234 57 68
 • e-mail: biblioteka.meil@pw.edu.pl

Pracownicy

Informujemy, że istnieje możliwość jednorazowego, samodzielnego prolongowania wypożyczonych książek po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze z poziomu katalogu on-line na stronie: www.bg.pw.edu.pl