Biblioteka Wydziału MEiL

Aktualności

Przysposobienie biblioteczne w roku akademickim 2021/2022

Przysposobienie biblioteczne dla studentów Wydziału MEiL pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia wyznaczone jest w terminie: 21-25 października 2021 br. Przysposobienie biblioteczne prowadzone jest drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej. Informacja o zaliczeniu przenoszona jest do systemu USOS po zakończeniu kursu. Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW.

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisuje się zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej oraz studentów pierwszego roku studiów magisterskich, którzy nie ukończyli szkolenia na Politechnice Warszawskiej.

Sprawdź swoje konto w bibliotece

Prosimy o zwrot przetrzymanych książek i uregulowanie opłaty za nieterminowy zwrot.
Nie znasz hasła do konta, nie wiesz jak zalogować się na konto?

BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich

Od dnia 18 grudnia 2017 r. istnieje możliwość wypożyczania książek z innych bibliotek warszawskich uczelni.
BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.
Z systemu mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia w PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych PW;
  • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Każda osoba, która jest uprawniona do korzystania z BiblioWawa zgłasza potrzebę korzystania z usługi w Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71).
Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

Godziny otwarcia

  • poniedziałek - wtorek: 9.00 - 17.00
  • środa: 9:00 - 16:00
  • czwartek - piątek: 9.00 - 17.00
  • soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00 (zobacz terminy zjazdów)

Lokalizacja

Pracownicy

Informujemy, że istnieje możliwość jednorazowego, samodzielnego prolongowania wypożyczonych książek po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze z poziomu katalogu on-line na stronie: www.bg.pw.edu.pl