Biblioteka Wydziału MEiL

Aktualności

 • Biblioteka od 1 czerwca br.

  Szanowni Czytelnicy,

  uprzejmie informujemy, iż w związku z Zarządzeniem nr 33 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej trwają przygotowania do bezpiecznego otwarcia naszej biblioteki dla Państwa.

  Przewidujemy, że od 8 czerwca będziemy gotowi na ponowne spotkanie.
  Do tego czasu, tj. od 1 do 6 czerwca jesteśmy dostępni e-mailowo i telefonicznie, w godzinach 9-14:30.

  Uwaga:

  • terminy zwrotów wypożyczonych dokumentów bibliotecznych z naszej biblioteki, których data zwrotu przypadała na dni 12 marca - 21 czerwca,  zostały przesunięte na 01 października br.;
  • opłaty za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w okresie od 11 marca do 31 maja nie są naliczane.

  Staramy się stworzyć dla Państwa bezpieczne warunki, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
  Prosimy o cierpliwość i zrozumienie.

 • Przysposobienie biblioteczne w roku akademickim 2019/2020

  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej oraz studentów pierwszego roku studiów magisterskich, którzy nie ukończyli szkolenia na Politechnice Warszawskiej.

  Szkolenie realizowane jest w formie elektronicznej i informacja o zaliczeniu przenoszona jest do systemu USOS po zakończeniu kursu.

  Przysposobienie biblioteczne dla studentów jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

  Więcej informacji: https://ekursy.okno.pw.edu.pl/mod/page/view.php?id=107

  Materiały przydatne do zaliczenia kursu: Pierwsze kroki w bibliotece

 • Sprawdź swoje konto w bibliotece!

  Prosimy o zwrot przetrzymanych książek i uregulowanie opłaty za nieterminowy zwrot. Nie znasz hasła do konta? Nie wiesz jak zalogować się na konto? Zadzwoń lub przyjdź do biblioteki.

 • BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich
  Od dnia 18 grudnia 2017 r. istniej możliwość wypożyczania książek z innych bibliotek warszawskich uczelni.

  BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.

  Z systemu mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np.Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych PW;   
  • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

  Każda osoba, która jest uprawniona do korzystania z BiblioWawa zgłasza potrzebę korzystania z usługi w Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71).

  Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

Godziny otwarcia

 • poniedziałek, wtorek: 9.00 - 17.30
 • środa: 9.00 - 16.00
 • czwartek, piątek: 9.00 - 17.30
 • soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00 (zobacz harmonogram)

Lokalizacja

 • Biblioteka mieści się w budynku ITC p.10
  ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
 • tel. (22) 234 57 68
 • e-mail: biblioteka.meil@pw.edu.pl

Pracownicy

Informujemy, że istnieje możliwość jednorazowego, samodzielnego prolongowania wypożyczonych książek po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze z poziomu katalogu on-line na stronie: www.bg.pw.edu.pl

graza
read
bibl3