Władze

Janusz Frączek

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek

Sprawy pracownicze odwołania od decyzji dyrektorów, sprawy studenckie odwołania od decyzji prodziekanów, sprawy organizacyjne współpraca z dyrektorami Instytutów, współpraca z komisjami Rady Wydziału.

Godz. przyjęć: poniedziałek 15.00-16.00, czwartek 14.00-15.00
Pokój 125
dziekan.meil@pw.edu.pl

   
A.Rusowicz

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

Prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz

Podział na kierunki i specjalności, regulamin studiów, programy studiów, studia podyplomowe (pełnomocnik), studia w języku angielskim, badania naukowe i współpraca międzynarodowa, promocja Wydziału.

Godz. przyjęć: poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 13.00-14.00
Pokój 130
prodziekan.ogolne.meil@pw.edu.pl

   
Maciej Jaworski

Prodziekan ds. Dydaktycznych

Dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni

Rejestracja studentów, urlopy zdrowotne, okolicznościowe i losowe, plan zajęć dydaktycznych, organizacja sesji egzaminacyjnych, rejestracja dyplomantów, egzamin dyplomowy, bieżąca kontrola procesu dydaktycznego, odwołania od decyzji kierowników Zakładu w sprawach dydaktycznych, podział zajęć dydaktycznych na Instytuty, rekrutacja na studia II stopnia, studia indywidualne.

Godz. przyjęć: poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 12.00-14.00
Pokój 128
prodziekan.dydaktyka.meil@pw.edu.pl

   
M.Poćwierz

Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Marta Poćwierz

Przydział opiekunów, sprawy socjalno-bytowe (stypendia, zasiłki losowe, domy akademickie), sprawy dyscyplinarne, opieka nad studenckimi kołami naukowymi, opieka nad biblioteką wydziałową i współpraca z Wydawnictwem PW, praktyki, rekrutacja na studia I stopnia.

Godz. przyjęć: poniedziałek 10.00-11.00, czwartek 11.00-12.00
Pokój 128
prodziekan.studenci.meil@pw.edu.pl

Sekretariat Dziekana

Pokój 125 - Gmach Lotniczy

Biuro Dziekana przyjmuje interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 14:00

tel. 22 234 7354
tel. 22 234 1402

e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Pracownicy administracji Wydziału