Historia

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa powstał na jesieni 1960 roku z połączenia wydziałów: Mechanicznego Konstrukcyjnego i Lotniczego.

Przed połączeniem obydwu wydziałów Wydział Mechaniczny Konstrukcyjny był bardzo mocny, miał swoje bogate tradycje, wysoko kwalifikowaną kadrę profesorów o poważnym dorobku naukowym i o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą. Miał też kilka unikatowych specjalności.

Wydział Lotniczy był wydziałem młodym, czerpał z dorobku Instytutu Aerodynamicznego, miał w swym składzie profesorów Sekcji Lotniczej Wydziału Mechanicznego PW i zebrał grupę profesorów i docentów ze Szkoły Wawelberga i Rotwanda. Miał stosunkowo młodą kadrę, nowoczesną przeżywającą burzliwy rozwój specjalność . W kraju przeznaczano w tym czasie duże nakłady na rozwój przemysłu lotniczego. Zainteresowanie ze strony społeczeństwa, zapewniało dopływ na studia zdolnej młodzieży, wynikało z przedwojennej tradycji i ze wspomnień o roli lotnictwa w II wojnie światowej.
Powstał Wydział MEiL łączący dobre tradycje i nowoczesność, nauki podstawowe i stosowane. Na pozór dwie różne dziedziny nauki i techniki miały teraz tworzyć wspólny organizm i realizować wspólny program kształcenia studentów. Energetyka cieplna i jądrowa, której produkty ważą setki ton i lotnictwo, gdzie konieczność zwiększenia masy elementów samolotu o kilogram powoduje ból głowy konstruktora.

Trudno obecnie, po 40 latach dociec, kto był inspiratorem tego połączenia, Pomijając względy polityczne, a mając na uwadze względy merytoryczne, można uznać że za połączeniem optowała grupa profesorów o szerokich poglądach, która uznała, że nowy wydział ma grupować specjalności wymagające zaawansowanych technologii, zaawansowanych metod modelowania matematycznego, podejścia systemowego, procesów optymalizacyjnych, zaawansowanych metod eksperymentalnych.

Pierwszym dziekanem nowoutworzonego Wydziału MEiL był prof. Władysław Fiszdon i jemu Wydział na pewno wiele zawdzięcza. Był on zwolennikiem kształcenia magistrów inżynierów z głębszym przygotowaniem w zakresie przedmiotów podstawowych a ograniczenia przedmiotów technologicznych. Myśl ta została zrealizowana dopiero w latach siedemdziesiątych, gdy z wydziału MEiL odeszły zespoły związane z inżynierią materiałową i technologią mechaniczną.

Tekst jest częścią bogatego opracowania autorstwa prof. dr hab. inż. Jacka Stupnickiego.

Zdjęcia Instytutu Aerodynamicznego z 1927 r.

Jest to dzisiejszy Gmach Aerodynamiki, mieszczący się przy ul. Nowowiejskiej 24 (adres przedwojenny: ul. 6 Sierpnia 50).

(zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Mączewskiego, administratora serwisu http://www.warszawa1939.pl)

Epitafia profesorów i docentów, którzy pracowali na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej od 25 listopada 1960 roku

 
application/pdf Andrzejewski Stanisław (126,81 kB, 12/08/2009 09:12)
 
application/pdf Brodowicz Kazimierz (23,20 kB, 22/10/2010 13:50)
 
application/pdf Brzoska Zbigniew (77,78 kB, 5/01/2018 10:33)
 
application/pdf Bukowski Jerzy (93,38 kB, 12/08/2009 09:13)
 
application/pdf Dietrich Marek (67,64 kB, 1/02/2010 16:00)
 
application/pdf Dulęba Leszek Mieczysław (60,06 kB, 2/02/2011 12:19)
 
application/pdf Dyduszyński Jan (127,01 kB, 12/08/2009 09:14)
 
application/pdf Ferens Bogusław (157,69 kB, 12/08/2009 09:15)
 
application/pdf Fiszdon Władysław (106,45 kB, 12/08/2009 09:15)
 
application/pdf Głębicki Kazimierz (97,71 kB, 12/08/2009 09:16)
 
application/pdf Gutowski Roman (54,53 kB, 12/08/2009 09:16)
 
application/pdf Jaźwiński Stanisław (131,37 kB, 12/08/2009 09:16)
 
application/pdf Jaworski Andrzej (123,20 kB, 22/07/2021 15:12)
 
application/pdf Kiełkiewicz Marian (176,28 kB, 12/08/2009 09:17)
 
application/pdf Kręcisz Jerzy (28,06 kB, 19/04/2012 09:10)
 
application/pdf Krzesiński Grzegorz (202,54 kB, 10/09/2021 12:44)
 
application/pdf Łysakowski Edward (136,26 kB, 12/08/2009 09:36)
 
application/pdf Mejro Czesław (116,49 kB, 12/08/2009 09:37)
 
application/pdf Misztal Franciszek (48,75 kB, 2/02/2011 12:20)
 
application/pdf Morecki Adam (84,21 kB, 2/02/2011 12:21)
 
application/pdf Oderfeld Jan (24,50 kB, 11/10/2010 09:39)
 
application/pdf Książka o Profesorze Janie Oderfeldzie (4,34 MB, 28/06/2019 11:24)
 
application/pdf Olędzki Andrzej (128,92 kB, 12/08/2009 09:37)
 
application/pdf Orłowski Piotr (117,51 kB, 12/08/2009 09:38)
 
application/pdf Ostrowski Jerzy Seweryn (67,85 kB, 12/08/2009 09:38)
 
application/pdf Pogorzelski Witold (103,86 kB, 12/08/2009 09:39)
 
application/pdf Rokicki Jacek (357,21 kB, 21/09/2018 19:18)
 
application/pdf Rutkowski Jerzy (39,96 kB, 3/10/2016 14:47)
 
application/pdf Rychter Tadeusz Jan (99,41 kB, 12/08/2009 09:39)
 
application/pdf Rytel Zdzisław (129,34 kB, 12/08/2009 09:39)
 
application/pdf Sado Jerzy (102,04 kB, 12/08/2009 09:40)
 
application/pdf Smoleński Dionizy (121,72 kB, 12/08/2009 09:40)
 
application/pdf Staniszewski Bogumił (132,32 kB, 12/08/2009 09:40)
 
application/pdf Stefanowski Bohdan (101,81 kB, 12/08/2009 09:41)
 
application/pdf Stupnicki Jacek (65,97 kB, 12/08/2009 09:41)
 
application/pdf Szefler Stanisław (88,45 kB, 12/08/2009 09:42)
 
application/pdf Szulc Stanisław (152,44 kB, 22/10/2010 13:51)
 
application/pdf Śmiałowski Michał (374,85 kB, 12/08/2009 09:42)
 
application/pdf Uklański Aleksander (122,33 kB, 12/08/2009 09:43)
 
application/pdf Wakalski Marian (70,72 kB, 12/08/2009 09:43)
 
application/pdf Wolska-Bochenek Janina (1,38 MB, 6/01/2018 15:41)