Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Kształcenia

 1. prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski – opiekun kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn - Przewodniczący Komisji
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Frączek - Dziekan Wydziału
 3. dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Prodziekan ds. ogólnych i nauki
 4. dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - Prodziekan ds. dydaktycznych
 5. dr inż. Marta Poćwierz - Prodziekan ds. studenckich
 6. dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni – Zastępca Dyr. ITC ds. dydaktycznych
 7. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska - Zastępca Dyr. ITLiMS ds. naukowych i dydaktycznych
 8. dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni - opiekun kierunku Robotyka i Automatyka
 9. prof. dr hab. inż. Cezary Galiński - opiekun kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Aerospace Engineering
 10. dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni - opiekun kierunku Energetyka
 11. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski - opiekun kierunku Power Engineering
 12. dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni - opiekun studiów niestacjonarnych
 13. prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski - Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia
 14. studentka Magdalena Mącik - przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu
 15. mgr inż. Dawid Maleszyk - przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów
 16. Izabella Szulc - sekretarz Komisji

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski - Przewodniczący Komisji
 2. dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni – Prodziekan ds. dydaktycznych
 3. dr inż. Marta Poćwierz - Prodziekan ds. studenckich
 4. prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
 5. prof. dr hab. inż. Cezary Galiński - opiekun kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Aerospace Engineering
 6. prof. dr hab. inż. Marian Gieras
 7. prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski – opiekun kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn
 8. dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni - opiekun kierunku Robotyka i Automatyka
 9. dr hab. inż. Sławomir Bielecki
 10. dr inż. Andrzej Chmielniak
 11. student Mateusz Hirny - przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu
 12. mgr inż. Dawid Maleszyk - przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów
 13. mgr Ewa Stefaniak – sekretarz Komisji

Komisja ds. Rozwoju Wydziału

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek – Przewodniczący Komisji
 2. dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Prodziekan ds. ogólnych i nauki
 3. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska – przedstawiciel Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 4. prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski - przedstawiciel Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
 5. prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski - przedstawiciel Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
 6. dr hab. inż. Robert Głębocki, prof uczelni – Kierownik projektu "Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim"
 7. mgr inż. Andrzej Bryła – koordynator programu OPTYMEiL
 8. Pełnomocnik ds. działań promocyjnych i kontaktów Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 9. studentka Karolina Gęca - Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
 10. mgr inż. Marcin Kaliszewski - Przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów

Komisja ds. Rozwoju Kadr 

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Frączek – Przewodniczący Komisji
 2. dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Prodziekan ds. ogólnych i nauki
 3. dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof uczelni
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 6. dr inż. Karol Pietrak
 7. dr inż. Piotr Lichota

Komisja Rekrutacyjna do spraw przyjęć na studia

 1. dr inż. Marta Poćwierz, prodziekan ds. studenckich - Przewodnicząca
 2. inż. Agnieszka Matejek - Sekretarz
 3. dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - prodziekan ds. dydaktycznych
 4. dr inż. Grzegorz Niewiński

Komisja Stypendialna Wydziału MEiL na rok akademicki 2020/2021

 1. mgr inż. Grzegorz Kamiński – przewodniczący
 2. dr inż. Marta Poćwierz – pracownik
 3. Karolina Dziekanowska – studentka
 4. Wojciech Ostrowski – student
 5. Jan Palczewski – student
 6. Adam Woźniak – student
 7. Michał Zawadzki – student