Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna na kadencję 2020-2024:

 1. mgr inż. Tomasz Antoniewski - właściciel AT-P Aviation
 2. dr inż. Adam Baryłka - Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT
 3. Krzysztof Bieńkowski - Starosta przasnyski
 4. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński - Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 5. mgr inż. Zbigniew Bicki - Prezes Zarządu Energy Management & Conservation Agency S.A.
 6. mgr inż. Jacek Chodkowski - Prezes Dalkia Polska Energia S.A.
 7. dr inż. Jakub Kaczorowski - Baker Hughes Poland Sp z o.o.
 8. dr inż. Przemysław Kołodziejak - Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.
 9. dr inż. Monika Koszade-Rutkiewicz - Prezes Zarządu Spółki Orzeł S.A.
 10. dr inż. Marian Lubieniecki - Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający GE
 11. mgr inż. Marco Lupo - Prezes Leonardo Polska
 12. mgr inż. Michał Małecki - Dyrektor Zarządzający GE Power Polska
 13. mgr inż. Kazimierz Ruszniak - Prezes Energoremont Krasnystaw
 14. mgr inż. Jan Siwiński - Prezes Ecoenergia Sp. z o.o.
 15. dr inż. Paweł Stężycki - Dyrektor Instytutu Lotnictwa
 16. mgr Dariusz Szlafka - Członek Zarządu MESKO
 17. prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk - Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów
 18. mgr inż. Leszek Walczak - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.
 19. mgr inż. Andrzej Wicik - Wiceprezes Zarządu ENEA Serwis
 20. mgr inż. Krystian Zięć - Prezes Zarządu Fights On Logistics Sp. z o.o.

Rada Konsultacyjna jest ciałem doradczym Rady Wydziału i Dziekana, w skład którego wchodzą osoby reprezentujące otoczenie społeczno-gospodarcze Wydziału, czyli przedstawiciele instytucji i firm ściśle współpracujących z Wydziałem. Głównym jej zadaniem jest wspieranie Wydziału we wszelkich obszarach aktywności, a w szczególności w procesie doskonalenia oferty dydaktycznej, która powinna odzwierciedlać potrzeby przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających naszych absolwentów oraz współtworzenie i opiniowanie oferty Wydziału w zakresie kształcenia podyplomowego i kursów dokształcających dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji, a także współpraca przy organizowaniu praktyk dla studentów.