Rada Wydziału

Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2018/2019

 • 04.09.2018
 • 25.09.2018
 • 30.10.2018
 • 27.11.2018
 • 18.12.2018
 • 29.01.2019
 • 26.02.2019
 • 26.03.2019
 • 16.04.2019
 • 25.04.2019
 • 28.05.2019
 • 25.06.2019
 • 24.09.2019
 • 30.09.2019

Lista członków Rady Wydziału MEiL w kadencji 2016-2020

Lp. Tytuł/stopień Imię Nazwisko
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień dr habilitowanego
1 Przewodniczący - Dziekan Wydziału - prof. dr hab. inż. Janusz Frączek
2 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
3 prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
4 dr hab. inż., prof. PW Wojciech Bujalski
5 dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk
6 dr hab. inż., prof. PW Piotr Czarnocki
7 dr hab. inż., prof. PW Adam Dacko
8 prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
9 prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
10 dr hab. inż., prof. PW Marian Gieras
11 dr hab. inż., prof. PW Robert Głębocki
12 dr hab. inż., prof. PW Tomasz Goetzendorf-Grabowski
13 prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
14 dr hab. inż., prof. PW Elżbieta Jarzębowska
15 dr hab. inż., prof. PW Maciej Jaworski
16 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
17 dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
18 dr hab. inż., prof. PW Jan Kindracki
19 dr hab., prof. PW Nataliya Kizilova
20 dr hab. inż., prof. PW Grzegorz Krzesiński
21 dr hab. inż., prof. PW Sławomir Kubacki
22 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
23 dr hab. inż. Piotr Łapka
24 dr hab. inż., prof. PW Ryszard Maroński
25 dr hab. inż., prof. PW Marek Matyjewski
26 dr hab. inż., prof. PW Jarosław Milewski
27 prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
28 dr hab. inż. , prof. PW Janusz Piechna
29 dr hab. inż., prof. PW Paweł Pyrzanowski
30 dr hab. inż., prof. PW Mirosław Rodzewicz
31 dr hab. inż., prof. PW Artur Rusowicz
32 dr hab. inż., prof. PW Cezary Rzymkowski
33 prof. dr hab. Inż. Tadeusz Skoczkowski
34 prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski
35 dr hab. inż., prof. PW Jacek Szumbarski
36 prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
37 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
38 prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
39 dr hab. inż., prof. PW Marek Wojtyra
40 prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek
41 prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
42 dr hab. inż. Marcin Żugaj
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
1 dr inż. Stanisław Gepner
2 dr inż. Dominik Głowacki
3 dr inż. Michał Kowalik
4 dr inż. Rafał Laskowski
5 dr inż. Paweł Malczyk
6 dr inż. Krzysztof Mianowski
7 dr inż. Rafał Perz
8 dr inż. Marta Poćwierz
9 dr inż. Jacek Szymczyk
10 mgr inż. Marek Tracz
11 dr inż. Maciej Zasuwa
Przedstawiciele pozostałych pracowników Wydziału
1 mgr inż. Krzysztof Drabarek
2 mgr inż. Dariusz Kisiel
3   Tomasz Należyty
4 mgr Ewa Stefaniak
5 mgr Izabella Szulc
Przedstawiciele doktorantów
1 mgr inż.
(Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów)
Alicja Sabady 
Przedstawiciele studentów
1 Student Rafał Kakareka
2 Studentka
(przewodnicząca WRS)
Barbara Kominek
3 Student Michał Konarski
4 Student Grzegorz Kotysz
5 Studentka Agnieszka Łagodzińska
6 Studentka Magdalena Mącik
7 Student Manh Tung Nguyen
8 Student Michał Obydź
9 Studentka Natalia Pieśniewska
10 Student Michał Radziwonowicz
11 Studentka Alicja Radzyniak
12 Studentka Zuzanna Rowińska
13 Student Eryk Sędkowski
14 Student Paweł Wałkuski
Osoby zaproszone (z głosem doradczym)
1 prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
2 Pani Dorota Bąk
3 dr hab. inż., prof. PW Stanisław Bogdański
4 mgr inż. Andrzej Bryła
5 prof. dr hab. inż. Roman Domański
7 prof. dr inż. Wiesław Gogół
8 doc. dr inż. Bohdan Jancelewicz
9 prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
10 prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń
11 prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior
12 prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
13 prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz
14 doc. dr inż. Wiesław Łucjanek
15 dr hab. inż., prof. PW Krystyna Majorkowska-Knap
16 prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
17 dr inż. Witold Mirski
18 dr hab. inż., prof.PW Zbysław Pluta
19 prof. dr hab. inż. Józef Portacha
20 dr hab.inż., prof.PW Janusz Przastek
21 dr hab. inż., prof.PW Jacek Przygodzki
22 doc. dr inż. Edward Radwański
23 prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek
24 prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa
25 prof. dr hab. inż. Andrzej Szumowski
27 dr inż. Zbigniew Walczak
28 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
29 prof. dr hab. inż. Marek Żochowski
Przedstawiciel związku NSZZ Solidarność (z głosem doradczym)
1 dr inż. Adam Ruciński

Sekretarz Rady Wydziału - mgr. inż. Agnieszka Hibner