Ocena programowa PKA

W dniach 16-18 grudnia 2019 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę prowadzonych na Wydziale MEiL programów studiów na kierunku Automatyka i Robotyka oraz kierunku Energetyka. W związku z procedurą akredytacji przygotowane zostały raporty samooceny.

Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi ocenę prowadzonych na Wydziale MEiL programów studiów na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka. W związku z procedurą akredytacji przygotowany został raport samooceny.