Bez stosowania ustawy


Zakup licencji oprogramowania

Nr sprawy: 1/ INSPE/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 27/05/2015 10:00

Zakup licencji oprogramowania EBSILON Professional.


Opracowanie projektu wykonawczego

Nr sprawy: ITLiMS-39-231/15(471) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/05/2015 12:00

Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy Gmachu Lotniczego w celu wyposażenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4 i AC5 w system wentylacji mechanicznej.


Wyjazd naukowy dla studentów III roku

Nr sprawy: 2/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 8/05/2015 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na wyjazd naukowy dla studentów III roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa klastra (urządzenia komputerowego) HPC, wraz z odpowiednim przystosowaniem pomieszczenia

Nr sprawy: 28-1132-2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 12/05/2015 00:00

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa klastra (urządzenia komputerowego) HPC, wraz z odpowiednim przystosowaniem pomieszczenia (modyfikacja, podłączenie kompletnej instalacji chłodzącej i przyłącza energetycznego) w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Kompleksowa obsługa zamówień publicznych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego nr 1422/MNiSW

Nr sprawy: 1/1422/MNiSW/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/04/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej - Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa zadaniem inwestycyjnym nr 1422/MNiSW pn.: „Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, proszę o złożenie oferty na kompleksową obsługę tej inwestycji w zakresie zamówień publicznych.


Opracowanie metodologii i wdrożenie systemu oceny nauczania

Nr sprawy: 2/PRD/2014 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/09/2014 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej - Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa projektem „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na opracowanie metodologii i wdrożenie systemu oceny nauczania na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z uwagi na rzeczywiste potrzeby pracodawców i potrzeby rynku pracy dla absolwentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz opracowanie zasad i trybu przeprowadzania oceny treści nauczania na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach tego Projektu.


Świadczenie usług informatycznych

Nr sprawy: 1/PRD/2014 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/09/2014 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej - Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa projektem „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na świadczenie usług informatycznych w ramach tego Projektu.


Promocja projektu

Nr sprawy: 2/ INSPE/2014 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/09/2014 10:00

Promocja projektu – koszt druku ulotek i materiałów (pol-ang) na targi pracy i spotkania w związku z realizacją projektu „PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu nr: POKL.04.01.01-00-038/13-00.


Usługa autokarowa

Nr sprawy: 1/2014-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/08/2014 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na wyjazd naukowy dla studentów III roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Przygotowanie dwuminutowego filmu promującego

Nr sprawy: 1/ INSPE/2014 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/07/2014 10:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie kosztorysu na przygotowanie dwuminutowego filmu promującego.