Bez stosowania ustawy


Zakup elementów eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.117.2018.291 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/03/2018 12:00

Zakup elementów eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa aparatury badawczej - pneumatyczny impaktor liniowy

Nr sprawy: ITLiMS 260.675.2017 (1360) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 28/02/2018 12:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę aparatury badawczej - pneumatycznego impaktora liniowego, którego specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Zakup czujnika w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.67.2018 (159) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/02/2018 10:00

Zakup czujnika w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.50/2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/02/2018 10:00


Sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej umownie nazwanej "Lotnisko Sierakowo w gminie Przasnysz"

Nr sprawy: MEIL 1130.ZP.391.2.65.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 7/02/2018 10:00


Zakup karty pomiarowej w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.711.2017-2 (1415) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/01/2018 10:00

Zakup karty pomiarowej w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup karty pomiarowej w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.711.2017 (1415) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/12/2017 14:00

Zakup karty pomiarowej w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup części systemu laserowego (PLIF) w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.736.2017 (1458) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/12/2017 13:00

W związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup części systemu laserowego (PLIF).


Maszyna sterowana numerycznie

Nr sprawy: ITLiMS.260.666.2017 (1333) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/11/2017 12:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę maszyny sterowanej numerycznie, której specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Zakup części serwisowych i przeprowadzenie diagnostyki lasera w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.390.2017 (783) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/07/2017 13:00

UWAGA - zmiana terminu składania ofert - 21.07.2017 r. godz. 11.00

W związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup części serwisowych i przeprowadzenie diagnostyki lasera.


Przegląd i kalibrację analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel

Nr sprawy: ITLiMS.260.303.2017 (606) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 19/05/2017 10:00

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


wykonanie aktualnej wyceny wartości Laboratorium KAPE dla Instytutu Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 2/211/2017/ITC | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 12/05/2017 10:00

wykonanie aktualnej wyceny wartości Laboratorium KAPE dla Instytutu Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.68.2017-4 (139) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/05/2017 10:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawski


Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.68.2017-3 (139) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/04/2017 14:30

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa profili i kątowników

Nr sprawy: ITLiMS.260.260.263.2017 (520) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/04/2017 14:00

Dostawa profili i kątowników w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Uzupełnienie stanowiska pomiarowego dla szybkiej kamery w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.184.2017 | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 30/03/2017 10:00

Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia

Uzupełnienie stanowiska pomiarowego dla szybkiej kamery w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


wykonanie aktualnej wyceny wartości Laboratorium KAPE dla Instytutu Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 1/211/2017/ITC | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/03/2017 10:00

wykonanie aktualnej wyceny wartości Laboratorium KAPE dla Instytutu Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa silników spalinowych

Nr sprawy: ITLiMS 260.84.2017 (165) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 8/03/2017 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę silników spalinowych do modeli latających.


Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.68.2017-2 (139) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 27/02/2017 10:00

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.68.2017 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/02/2017 10:00

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej