Bez stosowania ustawy


Dostawa autopilotów

Nr sprawy: ITLiMS 260.53.2017 (116) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/02/2017 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę autopilotów.


Modernizacja oraz serwis drukarki 3D o polu roboczym 600x500x500 w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.45.2017 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 9/02/2017 10:00

Modernizacja oraz serwis drukarki 3D o polu roboczym 600x500x500 w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: zo/1/2017 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/01/2017 10:00


Dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Terenowy Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim

Nr sprawy: brak | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 3/01/2017 12:00

W związku z realizacją projektu „Terenowy Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie architektonicznego projektu budowlanego o nazwie: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatów ZSP na laboratorium w ramach projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim, laboratorium przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu wraz z zagospodarowaniem terenu.


Dostawa systemu mobilnych kamer cyfrowych z osprzętem

Nr sprawy: 39.823.16 (1558) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/12/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej (Współwykonawca) projektem „Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę systemu mobilnych kamer cyfrowych z osprzętem (stanowiących elementy systemu wizualizacji danych), których specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Dostawa ręcznej kamery cyfrowej wraz z osprzętem

Nr sprawy: 39.830.16 (1568) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/12/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej (Współwykonawca) projektem „Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę ręcznej kamery cyfrowej wraz z osprzętem (stanowiących elementy systemu wizualizacji danych), których specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Przeprowadzenie szkoleń dla grupy studentów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: 2/2016/SKAP-NzN | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/09/2016 09:00

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla grupy studentów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej szkoleń z zakresu oprogramowania ANSYS oraz serii szkoleń - warsztatów z wytwarzania struktur kompozytowych.

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Dostawa czujników temperatury wraz z akcesoriami

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.1321.2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/08/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu czujników temperatury wraz z akcesoriami oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę czujników temperatury zgodnie z załączonym opisem.


Dostawa materiałów do laminowania,

Nr sprawy: ITLIMS 39.502.16 (943) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/08/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę materiałów do laminowania.


Dostawa autopilotów.

Nr sprawy: ITLiMS 39.497.16 (930) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/08/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę autopilotów.


Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych wykonanych w technologii druku SLS

Nr sprawy: ITLiMS.39.466.16 (876-2) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 1/08/2016 10:00

Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych wykonanych w technologii druku SLS w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych wykonanych w technologii druku SLS

Nr sprawy: ITLiMS.39.466.16 (876) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 25/07/2016 10:00

Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych wykonanych w technologii druku SLS w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa termopar płaszczowych typu K 1.5 mm

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.959.2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/07/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej" prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu termopar płaszczowych typu K 1.5 mm oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wymiennika ciepła zgodnie z załączonym opisem.


Dostawa tkanin węglowo-aramidowych

Nr sprawy: ITLiMS 39.250.16-3 (502) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/06/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowo-aramidowych.


Dostawa tkanin węglowo-aramidowych

Nr sprawy: ITLiMS 39.250.16-2 (502) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/06/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowo-aramidowych.


Dostawa spadochronów ratunkowych.

Nr sprawy: ITLiMS 39.316.16 (624) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 6/06/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeostwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę spadochronów ratunkowych,


Dostawa tkanin węglowo-aramidowych

Nr sprawy: ITLiMS 39.250.16 (502) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 3/06/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowo-aramidowych.


Wykonanie i dostawa wymiennika ciepła woda-powietrze

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.704.2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/05/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu wymiennika ciepła woda-powietrze (chłodnica powietrzna) oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wymiennika ciepła zgodnie z załączonym opisem.


Dostawa tkanin węglowych oraz aramidowych

Nr sprawy: ITLiMS.39.251.16(503) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/05/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „MOSUPS”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowych oraz aramidowych


Organizacja wyjazdu dla 29 osób na zawody Le Mans 2016 w ramach projektu „Rozwój i automatyzacja układu napędowego pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa oraz projekt i wykonanie kompozytowej konstrukcji samonośnej pojazdu klasy miejskiej na międzynarodowe zawody Shell Eco-marathon”. Wyjazd jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nr sprawy: 1/2016/SKAP-NzN | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/05/2016 09:00

Organizacja wyjazdu dla 29 osób na zawody Le Mans 2016 w ramach projektu „Rozwój i automatyzacja układu napędowego pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa oraz projekt i wykonanie kompozytowej konstrukcji samonośnej pojazdu klasy miejskiej na międzynarodowe zawody Shell Eco-marathon”. Wyjazd jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.