Bez stosowania ustawy


Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą

Nr sprawy: 444/2016 | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 15/04/2016 15:00

Postępowanie dotyczy: wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu pod tytułem: „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą”. Projekt jest realizowany w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG


Dostawa modułów bezprzewodowych i zestawu startowego

Nr sprawy: ITLiMS.39.113.16 (234) | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 3/03/2016 10:30

Dostawa modułów bezprzewodowych i zestawu startowego w związku z realizacją projektu „Aktywny system tłumienia drgań pojazdu” PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: ZO/3/2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 27/01/2016 12:00


Czujniki do pomiaru temperatury i mierniki strumienia cieplnego

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.2.2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 19/01/2016 12:00

W związku z zamówieniem mającym na celu uzupełnienie wyposażenia istniejącego układu pomiarowego, realizowanego w ramach projektu INNOOS NR O ROB 0011/03/001, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie towaru zgodnie z załączonym opisem.


Kompas cyfrowy HMR 3500

Nr sprawy: HMR 3500 2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/01/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji” prowadzonego przez Lidera Konsorcjum na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu kompasu cyfrowego oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup kompasu cyfrowego HMR 3500 zgodnie z załączonym opisem.


Czujnik bezwładnościowy 3DM GX4-25

Nr sprawy: 3DM GX4-25 2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/01/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji” prowadzonego przez Lidera Konsorcjum na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu kompasu cyfrowego oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup czujnika bezwładnościowego 3DM GX4-25 zgodnie z załączonym opisem.


Dostawa urządzeń pośredniczących w dystrybucji danych sieci SAN

Nr sprawy: ITLiMS.39.1115.15 (1954) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/12/2015 08:30

Dostawa urządzeń pośredniczących w dystrybucji danych sieci SAN w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa oprogramowania do projektowania 3D

Nr sprawy: 8/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/12/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeostwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę oprogramowania do projektowania 3D.


Dostawa wycinarki laserowej

Nr sprawy: ITLiMS.391057 (1657) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/12/2015 12:00

Dostawa wycinarki laserowej w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa stacji szybkiego prototypownia

Nr sprawy: ITLiMS.391058 (1658) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/12/2015 11:00

Dostawa stacji szybkiego prototypowania w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup oprogramowania

Nr sprawy: POIG.02.02.00-14-022 66/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/12/2015 10:00

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania - kompilatora Intel Parallel Studio XE Cluster Edition w wersji akademickiej, w skład którego wchodzić będzie zestaw narzędzi dedykowanych na procesory Intel będące podstawowym źródłem mocy obliczeniowej systemu HPC Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Nagranie filmu promocyjnego

Nr sprawy: POIG.02.02.00-14-022 64/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 7/12/2015 10:00

Nagranie filmu promocyjnego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa obrabiarki warsztatowej

Nr sprawy: 7/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/12/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeostwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę obrabiarki warsztatowej.


Dostawa wyważarki dynamicznej

Nr sprawy: 6/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/12/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę wyważarki dynamicznej.


Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych

Nr sprawy: ITLiMS 39.103215 (1823) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/12/2015 12:00

Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa zaworu elektromagnetycznego kompatybilnego z wysoko-stężonym nadtlenkiem wodoru (HTP)

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.1852.2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 1/12/2015 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji” prowadzonego przez Lidera Konsorcjum na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu zaworu elektromagnetycznego oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup zaworu elektromagnetycznego kompatybilnego z wysoko-stężonym nadtlenkiem wodoru (HTP).


Rejestrator sygnałów analogowych

Nr sprawy: 5/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/11/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę 1 sztuki rejestratora sygnałów analogowych.


Dostawa gazomierza

Nr sprawy: 7/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 1/12/2015 10:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę gazomierza


Zakup oprogramowania Maple

Nr sprawy: ITLiMS 39.91215 (1627) | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 3/11/2015 10:00

Zakup oprogramowania Maple w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa specjalistycznej sondy scyntylacyjnej do pomiarów skażeń powierzchniowych promieniowaniem alfa

Nr sprawy: ITC-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/10/2015 10:00

Dostawa specjalistycznej sondy scyntylacyjnej do pomiarów skażeń powierzchniowych promieniowaniem alfa dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.