Bez stosowania ustawy


Dostawa źródeł powierzchniowych promieniowania beta

Nr sprawy: ITC-1 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/10/2015 10:00

Dostawa źródeł powierzchniowych promieniowania beta dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Usługa cateringowa w dniu 03.12.2015r.

Nr sprawy: 2/PRD/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 28/10/2015 10:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na organizację cateringu podczas konferencji w dniu 3 grudnia 2015r. w godz. 9:00-17:00


Zakup i dostawa zbiornika ciśnieniowego do istniejącej instalacji sprężonego powietrza

Nr sprawy: ITLiMS 39.798.15 (1443) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/10/2015 10:00

Zakup i dostawa zbiornika ciśnieniowego do istniejącej instalacji sprężonego powietrza w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09 oraz dotacją projakościową dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup oprogramowania TecPlot Academic Suite

Nr sprawy: ITLiMS 39.790.15 (1422) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/10/2015 10:00

Zakup oprogramowania TecPlot Academic Suite w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Oscyloskop

Nr sprawy: - | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/10/2015 12:00

W związku z modernizacją laboratorium elektroniki znajdującego się na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu aparatury oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup oscyloskopu zgodnie z załączonym opisem.


Wykonanie i dostawa elementów komory badawczej

Nr sprawy: MEiL.ZP.391.2.1444.2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 6/10/2015 23:59

Wykonanie i dostawa elementów komory badawczej w związaku z relizacją projektu NCN OPUS o nr. UMO-2012/07/B/ST8/03632.


Usługa cateringowa w dniu 14.11.2015 r.

Nr sprawy: 6/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/09/2015 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, proszę o przygotowanie oferty na organizację cateringu podczas pikniku dla studentów IV roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Projekt, wykonanie, kalibracja stanowiska pomiarowego do badań modeli turbin wiatrowych w tunelu zmiennej turbulencji

Nr sprawy: ITLiMS39.916.15 (1287) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/09/2015 10:00

Projekt, wykonanie, kalibracja stanowiska pomiarowego do badań modeli turbin wiatrowych w tunelu zmiennej turbulencji w ramach realizacji projektu pt. "Opracowanie i wdrożenie technologii Małych Elektrowni Wiatrowych o mocach 5kW i 10kW" GEKON1/04/213398/22/2014


Usługa autokarowa 01-11.11.2015

Nr sprawy: 5/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/09/2015 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na wyjazd naukowy dla studentów IV roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Usługa autokarowa

Nr sprawy: 4/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/09/2015 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na wyjazd naukowy dla studentów IV roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


System ratowniczy

Nr sprawy: 4/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 26/08/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę 2 sztuk systemów ratowniczych.


Opracowanie koncepcji strony internetowej

Nr sprawy: - | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/08/2015 12:00

Opracowanie koncepcji strony internetowej informującej o działalności Studium Doktoranckiego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz służącej do rekrutacji na studia doktoranckie, w ramach Projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej".


Dostawa 2 sztuk systemów ratowniczych

Nr sprawy: 3/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 7/08/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę 2 sztuk systemów ratowniczych.


Zakup i dostawa bloku i prętów ze stali nierdzewnej

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.843/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/07/2015 10:00

W związku z realizowanym na Politechnice Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej projektem badawczym NCN OPUS o nr. UMO-2012/07/B/ST8/03632 i planowanej w ramach tego projektu budowy aparatury badawczej oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup stali zgodnie z załączonym opisem.


Opracowanie koncepcji strony internetowej

Nr sprawy: 1/PRD/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/07/2015 12:00

Opracowanie koncepcji strony internetowej informującej o działalności Studium Doktoranckiego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz służącej do rekrutacji na studia doktoranckie, w ramach Projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej".


Dostawa 6 serwomechanizmów

Nr sprawy: 2/⁠BEWIR/⁠2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/07/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -⁠-⁠ System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę 6 serwomechanizmów.


Wyjazd naukowy studentów robotyki

Nr sprawy: 1/2015-POKL 04.01.02-00-046/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 12/06/2015 10:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Kształcenie w dziedzinie automatyki i robotyki dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy” nr POKL: 4.01.02-00-046/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na wyjazd naukowy dla studentów III roku kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa 6 serwomechanizmów

Nr sprawy: 1/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/06/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i ównego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę 6 serwomechanizmów.


Wyjazd naukowy dla studentów

Nr sprawy: 3/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 28/05/2015 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na wyjazd naukowy dla studentów III roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup licencji oprogramowania

Nr sprawy: 2/ INSPE/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 27/05/2015 10:00

Zakup licencji oprogramowania CMS (CASMO-4, CMSLINK. SIMULATE).