Bez stosowania ustawy


Zakup i dostawa oprogramowania dedykowanego do symulatora zdefiniowanej projektem przestrzeni VR i oprogramowania licencyjnego w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.956.2019.1614-2 | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 16/01/2020 10:00

Zakup i dostawa oprogramowania dedykowanego do symulatora zdefiniowanej projektem przestrzeni VR i oprogramowania licencyjnego w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa peronu

Nr sprawy: ITLiMS.260.1059.2019.1797-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/01/2020 12:00

Zakup i dostawa peronu w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa metalowej ramy spawanej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.1060.2019.1798 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/12/2019 13:00

Zakup i dostawa metalowej ramy spawanej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa peronu w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.1059.2019.1797 | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 18/12/2019 10:00

Zakup i dostawa peronu w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa oprogramowania dedykowanego do symulatora zdefiniowanej projektem przestrzeni VR i oprogramowania licencyjnego w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.956.2019.1614 | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 16/12/2019 11:00

Zakup i dostawa oprogramowania dedykowanego do symulatora zdefiniowanej projektem przestrzeni VR i oprogramowania licencyjnego w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Nadgarstkowy czujnik siły

Nr sprawy: ITLiMS.260.905.2019.1533 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 9/12/2019 12:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na nadgarstkowy czujnik siły dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Ustalacze stalowe na foremnik do wyrobów kompozytowych

Nr sprawy: ITLiMS 260 885.2019 1507 | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 8/11/2019 12:00

W związku z realizacją zlecenia dla firmy Spectre Solutions Sp. z.o.o raz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ustalacze stalowe na foremnik do wyrobów kompozytowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i dostawa elementów kompozytowych symulatora w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.826.2019.1404 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 7/11/2019 10:00

Zakup i dostawa elementów kompozytowych symulatora w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zestawów do badania inteligentnej sieci hybrydowej oraz zestawów do badania magazynowania energii dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.1924.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 31/10/2019 12:00

Zestawów do badania inteligentnej sieci hybrydowej oraz zestawów do badania magazynowania energii dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17

Nr sprawy: ITLiMS.260.484.2019.1890-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 23/09/2019 23:59

Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Kod CPV: 42940000-7
Nazwa kodu CPV: Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw


Dostawa kamery powierzchniowej wraz z akcesoriami w związku z realizacją grantu dziekańskiego

Nr sprawy: ITLiMS.260.570.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/09/2019 10:00

Dostawa kamery powierzchniowej wraz z akcesoriami w związku z realizacją grantu dziekańskiego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17

Nr sprawy: ITLiMS.260.484.2019.1890 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 6/09/2019 14:00

Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa zestawu (systemu) pneumatycznego w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.608.2019.1067 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 3/09/2019 10:00

Dostawa zestawu (systemu) pneumatycznego w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Opracowania predykcyjnego systemu sterowania instalacją SNCR dla węglowych kotłów rusztowych

Nr sprawy: MEIL 1130 ZP.391.2.1390.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/09/2019 12:00


programowalne stanowisko do badania jednostek napędowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: ITLiMS260.488.2019.894 z dnia 08.08.2019r. | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/08/2019 12:00

programowalne stanowisko do badania jednostek napędowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


zapytanie ofertowe nr MEiL 1130.ZP.391.2.1309.2019 zestaw termopar do pomiarów kotłowych

Nr sprawy: zapytanie ofertowe nr MEiL 1130.ZP.391.2.1309.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 5/08/2019 12:00


Realizację części prac projektu „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” pod tytułem: „Przeprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do zasilenia Przedpaleniska i kotła odzysknicowego WU-10”w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.1269.2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 23/07/2019 12:00

Realizację części prac projektu „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” pod tytułem: „Przeprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do zasilenia Przedpaleniska i kotła odzysknicowego WU-10”w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.


Stanowisko naukowe z modułem Arduino do badania komunikacji roju rekonfigurowalnych Małych Robotów Mobilnych

Nr sprawy: ITLiMS260.425.2019.807 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/07/2019 12:00

Stanowisko naukowe z modułem Arduino do badania komunikacji roju rekonfigurowalnych Małych Robotów Mobilnych


Przetestowanie rzeczywistego modelu skrzydła motyla na własnym stanowisku pomiarowym wraz z wykonaniem modelu na podstawie dostarczonych wytycznych

Nr sprawy: MEIL 1130 ZP3912/1063/2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/07/2019 12:00

Przetestowanie rzeczywistego modelu skrzydła motyla na własnym stanowisku pomiarowym wraz z wykonaniem modelu na podstawie dostarczonych wytycznych


Przebudowę budynku ITC w zakresie przedzielenia czytelni w Bibliotece Wydziału MEiL PW w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 21/25

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.1040/2019 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/07/2019 10:00

Przebudowę budynku ITC w zakresie przedzielenia czytelni w Bibliotece Wydziału MEiL PW w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 21/25