Bez stosowania ustawy


Promocja projektu

Nr sprawy: 2/ INSPE/2014 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/09/2014 10:00

Promocja projektu – koszt druku ulotek i materiałów (pol-ang) na targi pracy i spotkania w związku z realizacją projektu „PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu nr: POKL.04.01.01-00-038/13-00.


Usługa autokarowa

Nr sprawy: 1/2014-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/08/2014 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na wyjazd naukowy dla studentów III roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Przygotowanie dwuminutowego filmu promującego

Nr sprawy: 1/ INSPE/2014 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/07/2014 10:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie kosztorysu na przygotowanie dwuminutowego filmu promującego.