Bez stosowania ustawy


Dostarczenie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji chromatografu gazowego do analizy zawartości H2, O2, N2, CO, CO2, CnHm w gazach wylotowych za ogniwem paliwowym.

Nr sprawy: MEiL 1130ZP391.1667.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/11/2018 12:00

Dostarczenie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji chromatografu gazowego do analizy zawartości H2, O2, N2, CO, CO2, CnHm w gazach wylotowych za ogniwem paliwowym.


Dostosowanie układu sterowania mechanizmem położenia modelu do obsługi z komputera PC

Nr sprawy: ITLiMS.260.561.2018 (1138) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 26/10/2018 10:00

Dostosowanie układu sterowania mechanizmem położenia modelu do obsługi z komputera PC w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup serwomechanizmów

Nr sprawy: ITLiMS.260.426.2018 (846)-b_2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/10/2018 12:00

Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa aparatury badawczej

Nr sprawy: ITLIMS MEiL 1130.ZP.391.2.1369/2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/10/2018 12:00

Dostawa aparatury badawczej: maszyny do mierzenia ustawienia parametrów zawieszenia.


Dostawa aparatury badawczej

Nr sprawy: ITLIMS MEiL 1130.ZP.391.2.1365/2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/10/2018 12:00

Dostawa aparatury badawczej: maszyny do kontroli stanu pojazdu.


Dostawa dodatkowego wyposażenia do obrabiarki elektroerozyjnej

Nr sprawy: ITLiMS.260.485.2018.965 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 9/10/2018 14:00

Dostawa dodatkowego wyposażenia do obrabiarki elektroerozyjnej dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup serwomechanizmów

Nr sprawy: ITLiMS.260.426.2018 (846)-b | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 8/10/2018 12:00

Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa miernika przemieszczeń oraz czujników pomiarowych

Nr sprawy: ITLiMS.260.485.2018.964 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/10/2018 12:00

Dostawa miernika przemieszczeń oraz czujników pomiarowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dobór i dostarczenie reduktora i zaworów dozujących markera N2O do pomiaru przepłukania silnika dwusuwowego w ramach projektu pt. „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” zgodnie z Umową nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: ITC1231.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/09/2018 12:00

Dobór i dostarczenie reduktora i zaworów dozujących markera N2O do pomiaru przepłukania silnika dwusuwowego w ramach projektu pt. „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” zgodnie z Umową nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.388.2018 (747)-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/08/2018 12:00

Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


zaprogramowanie układu sterowania modułem SNCR dla instalacji zlokalizowanej w Olsztynie i zabudowanej na kotle typu WR 25 wraz z jego uruchomieniem

Nr sprawy: ITC ZP391.2.1229.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/08/2018 12:00

zaprogramowanie układu sterowania modułem SNCR dla instalacji zlokalizowanej w Olsztynie i zabudowanej na kotle typu WR 25 wraz z jego uruchomieniem


Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.388.2018 (747) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/08/2018 12:00

Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.426.2018-1 (846) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/08/2018 12:00

Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych.

Nr sprawy: ITLiMS.260.374.2018.737 (3) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/08/2018 12:00

Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych w związku realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie serwisu pomp próżniowych PVL541 oraz wymiana elementów zużywalnych w układzie zasilającym instalację próżniową tuneli aerodynamicznych w laboratorium LATiS

Nr sprawy: ITLiMS.260.389.2018.737 (747) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/08/2018 12:00

Przeprowadzenie serwisu pomp próżniowych PVL541 oraz wymiana elementów zużywalnych w układzie zasilającym instalację próżniową tuneli aerodynamicznych w laboratorium LATiS w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych.

Nr sprawy: ITLiMS.260.374.2018.737 (2) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 3/08/2018 12:00

Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych w związku realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przygotowanie Laboratorium LATiS Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami PN-EN ISO/IEC 17025:2017 w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych

Nr sprawy: ITLiMS.260.374.2018.737 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/07/2018 12:00

Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami PN-EN ISO/IEC 17025:2017 w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych w związku realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elektroerozyjnej maszyny ubytkowej sterowanej numerycznie

Nr sprawy: |T1iMS.260.296.2018.600 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 5/07/2018 12:00

Dostawa elektroerozyjnej maszyny ubytkowej sterowanej numerycznie dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie audytu w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.299.2018.604 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/06/2018 10:00

Przeprowadzenie audytu w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej
i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Wykonanie próbek materiałowych z materiałów kompozytowych do badań procesu ablacji w związku z realizacją projektu DOB-BIO8/07/01/2016 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr ITC.464.2018 z dnia 11.04.2018 r. | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/04/2018 12:00

Wykonanie próbek materiałowych z materiałów kompozytowych do badań procesu ablacji w związku z realizacją projektu DOB-BIO8/07/01/2016 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej