Bez stosowania ustawy


Przygotowanie dwuminutowego filmu promującego

Nr sprawy: 1/ INSPE/2014 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/07/2014 10:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie kosztorysu na przygotowanie dwuminutowego filmu promującego.