Bez stosowania ustawy


Kalibracja miniaturowych czujników do rejestracji ciśnień szybkozmiennych XCS-093

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 10/12/2020 10:30

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kalibracja miniaturowych czujników do rejestracji ciśnień szybkozmiennych XCS-093 w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis kamery termowizyjnej FLIR x6580sc

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 10/12/2020 10:00

Serwis kamery termowizyjnej FLIR x6580sc w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów montażowych do posadowienia laserów wchodzących w skład laserowego systemu do pomiarów spalania

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 9/12/2020 10:30

Dostawa elementów montażowych do posadowienia laserów wchodzących w skład laserowego systemu do pomiarów spalania w ramach realizacji projektu PANDA2/17/20106 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis drukarki 3D firmy 7h8

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 9/12/2020 10:00

Serwis drukarki 3D firmy 7h7 w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych do drukarki 3D – zadanie 1, oraz elementów mechanicznych do drukarki 3D – zadanie 2

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 8/12/2020 10:00

Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych do drukarki 3D – zadanie 1, oraz elementów mechanicznych do drukarki 3D – zadanie 2 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa filtrów optycznych do PLIFa

Nr sprawy: ITLiMS.260.697.2020 (1197) | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 3/12/2020 10:00

Dostawa filtrów optycznych do PLIFa w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa radiostacji wraz z osprzętem

Nr sprawy: ITLiMS.260.646.2020 (1118)-2 | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 3/12/2020 15:00

Dostawa radiostacji wraz z osprzętem do laboratorium UAV Współdziałanie na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17.


dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.1353.2020 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 25/11/2020 12:00

dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa zestawu soczewek powiększających oraz elementów mocujących

Nr sprawy: ITLiMS.260.624.2020 (1080) | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 13/11/2020 10:00

Dostawa zestawu soczewek powiększających oraz elementów mocujących na potrzeby realizacji projektu NCN Preludium 18 UMO-2019/35/N/ST8/03885 „Dynamika granicy trójfazowej dla przepływów inercyjnych”


Dostawa radiostacji wraz z osprzętem

Nr sprawy: ITLiMS.260.646.2020 (1118) | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 2/11/2020 11:00

Dostawa radiostacji wraz z osprzętem do laboratorium UAV Współdziałanie na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17.


Dostawa elementów do budowy statków powietrznych (średniego UAV w układzie śmigłowca)

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 6/10/2020 12:00

Dostawa elementów do budowy statków powietrznych (średniego UAV w układzie śmigłowca) do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17


Dostawa radiostacji lotniczych

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 24/09/2020 23:59

Dostawa radiostacji lotniczych do laboratorium UAV Współdziałanie na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17


Opracowanie filmów do symulatórów kolei próżniowej

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: nd | Termin składania ofert: 17/09/2020 11:00

Opracowanie filmów do symulatorów kolei próżniowej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Udźwiękowienie aplikacji symulatora VR kolei próżniowej

Nr sprawy: ITLiMS.260.422.2020.758 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 26/08/2020 10:00

Udźwiękowienie aplikacji symulatora VR kolei próżniowej powstającego w ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Serwis systemów klimatyzacji, gaszenia i UPS klastra

Nr sprawy: ITLiMS.260.368.2020 (666) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/07/2020 10:00

Serwis systemów klimatyzacji, gaszenia i UPS klastra w ramach realizacji projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa foteli do symulatora kolei próżniowej - ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ITLiMS.260.324.2020 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 13/07/2020 10:00

Dostawa foteli do symulatora kolei próżniowej powstającego w ramach realizacji projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia do badania parametrów elektrochemicznych materiałów (urządzenie do analizy EIS – Electrochemical Impedance Spectroscopy).

Nr sprawy: zapytanie ofertowe nr MEiL.1130.ZP.2.408.2020 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 26/06/2020 18:00


Admnistrowanie terenami lądowiska w Przasnyszu

Nr sprawy: nd | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/05/2020 10:00

Uwaga- zmiana treści zapytania ofertowego
Administrowanie terenami lądowiska Przasnysz dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup elementów symulatora (gogle+ platforma ruchu) do budowy wirtualnego symulatora kolei próżniowej

Nr sprawy: ITLiMS.260.109.2020.241-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/03/2020 10:00

Zakup elementów symulatora (gogle+ platforma ruchu) do budowy wirtualnego symulatora kolei próżniowej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup elementów symulatora (gogle+ platforma ruchu) wraz z osprzętem do budowy wirtualnego symulatora kolei próżniowej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019

Nr sprawy: ITLiMS.260.109.2020.241 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 6/03/2020 10:00

Zakup elementów symulatora (gogle+ platforma ruchu) wraz z osprzętem do budowy wirtualnego symulatora kolei próżniowej w związku z realizacją projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.