Dyscypliny naukowe

Dyscyplina Specjalność
Inżynieria mechaniczna mechanika ciała stałego, mechanika nowoczesnych materiałów i konstrukcji, mechanika gazów (opływ profilu w warunkach silnej turbulencji lub cyklicznie zmiennym polu prędkości, przepływy w dyszach i palisadach, fale uderzeniowe, aktywne oddziaływanie na Źródła hałasu helikoptera), biomechanika układu kręgosłupa oraz ruchu człowieka, metody mechaniki analitycznej i rachunku wariacyjnego, identyfikacja układów mechanicznych, współczesne metody analizy i syntezy układów drgających, badania turbulentnych ruchów płynu lepkiego, teoretyczne/komputerowe metody dynamiki gazów, algorytmy dla złożonych zadań mechaniki płynów, dynamika stanów nieustalonych samolotów, inżynieria ortopedyczna (projektowanie i wytwarzanie implantów), metody analizy niezawodności i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo lotów szybowców, modelowanie i analiza ryzyka w systemach człowiek-technika-środowisko, probabilistyczne modelowanie właściwości kompozytów, metody eksperymentalne w budowie maszyn (interferometria, holografia, ESPI i inne), trybologia, mechanika kontaktu, rozwój pęknięć zmęczeniowych w warstwie wierzchniej, sterowanie lotu samolotów i rakiet, promieniowanie cieplne w silnikach spalinowych i w izolacjach, wymiana ciepła w ośrodkach porowatych oraz przy kontakcie dwóch ciał stałych, nowoczesne systemy spalania w silnikach tłokowych, zasilanie silników tłokowych paliwami gazowymi, fale detonacyjne w urządzeniach technicznych, komory spalania i palniki, modelowanie i symulacje komputerowe przepływów ze spalaniem (silniki tłokowe, turbinowe i rakietowe, płomienie i detonacje)
Automatyka, elektronika i elektrotechnika manipulatory elastyczne i antropomorficzne, roboty medyczne, maszyny i mikromaszyny kroczące, roboty mobilne, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, sztuczna inteligencja, modelowanie dynamiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Modelowanie elektrowni konwencjonalnych i jądrowych, konstrukcja i badanie turbin, pomp i kotłów, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w energetyce, technika chłodnicza, technika jądrowa, termodynamika, akumulacja ciepła w skojarzonych systemach ciepłowniczych, energetyczne siłownie cieplne (sprawność, koszty wytwarzania energii, aspekty ekologiczne), zagadnienia metrologiczne w systemach energetycznych, energooszczędna eksploatacja pomp, kotły fluidalne, badania nowoczesnych i ekologicznych technologii energetycznych, oddziaływanie procesów energetycznych na środowisko naturalne, stany nieustalone maszyn i urządzeń energetycznych (modelowanie matematyczne, sterowanie, projektowanie)