Nadanie stopnia doktora

Przepisy dotyczące nadania stopnia doktora

Przewody doktorskie – stare zasady

Doktoraty eksternistyczne

Nadanie stopnia doktora – nowe zasady

Formularze