Badanie opinii doktorantów

Wydział prowadzi cykliczną ankietyzację doktorantów MEiL, której celem jest monitorowanie i poprawa jakości kształcenia na Wydziale oraz dopasowanie programów studiów doktoranckich do wymogów rynku pracy

Szanowni państwo

Serdecznie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety oceniającej studia doktorskie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Celem ankiety jest zbadanie opinii doktorantów na temat efektów kształcenia zdefiniowanych dla poszczególnych przedmiotów/modułów w programie kształcenia dla studiów doktoranckich oraz dopasowanie programów studiów do wymogów rynku pracy.

 Link do badania:

http://ankiety.meil.pw.edu.pl/index.php/719444/lang-pl

Dziękujemy!