Terminarz składania dokumentów

 L.p. Druki Rozpoczęcie studiów od semestru Termin
 zimowego  letniego
1a Sprawozdanie roczne x   15 września
1b Sprawozdanie roczne   x 11 lutego
2a Indeks z wpisanymi ocenami zaliczeń i egzaminów x   15 września
2b Indeks z wpisanymi ocenami zaliczeń i egzaminów   x 11 lutego
3 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego x   15 września
3b Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego   x 7 lutego
4 Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego x x 15 września
5 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów x x 15 października
6 Indywidualny program studiów na kolejny semestr x x 10 października i 28 lutego
7 Odbiór indeksu x x 10 października i 28 lutego

Przedłużenie studiów

Podanie o przedłużenie studiów (do kierownika studiów doktoranckich) wraz z załącznikami:

  • opinia promotora w związku z wnioskiem o przedłużenie
  • harmonogram realizacji rozprawy doktorskiej, zawierający tytuły rozdziałów i termin ich opracowania.
1 lutego lub 10 września