Doktoraty wdrożeniowe

Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bierze czynny udział w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Doktorat wdrożeniowy. Początkowo w 4, w chwili obecnej w 3 dyscyplinach naukowych realizowanych jest 70 prac doktorskich, z czego:

  • 25 w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna
  • 5 w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • 40 w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

W latach 2017-2019 Program prowadzony był za pośrednictwem Studiów Doktoranckich; od roku akademickiego 2019/2020 doktoranci realizują go przede wszystkim w Szkole Doktorskiej nr 4.

Beneficjentami programu są doktoranci - pracownicy firm, którzy poprzez realizację rozprawy doktorskiej rozwiązują problem badawczy zdefiniowany w zatrudniających ich przedsiębiorstwie. Doktoraty wdrożeniowe na Wydziale realizowane są we współpracy z takimi przedsiębiorstwami jak: Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, General Electric Poland Company Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Transition Technologies S.A., Grupa PGE S.A.

Dzięki realizacji Programu Doktorat wdrożeniowy, Wydział MEiL wzmocnił dotychczasowe relacje oraz nawiązał nowe kontakty w obszarze kształcenia na studiach III stopnia
z przedsiębiorstwami z szeroko pojętej inżynierii. 

Wydziałowym koordynatorem programu Doktorat wdrożeniowy jest prodziekan ds. ogólnych i nauki - dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni (prodziekan@meil.pw.edu.pl).